Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

For 105 år siden den 6. februar 1917 ble det arrangert et samisk «stormøte» i Trondheim.

Det er dette møtet som er bakgrunnen for at vi i dag feirer samefolkets dag.

Det var Elsa Laula Renberg som arrangerte møtet og på nesten forunderlig vis klarte å samle både myndigheter, samer og andre nordmenn. Tema på møtet var samenes rettigheter, eller snarere mangel på sådanne.

I 2004 fikk vi bekreftelse på at samisk kultur er sterk og levekraftig og det var store ønsker om at det norske og det samiske flagget på samefolkets dag kunne brukes side om side i det ganske land.

Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet