Skrevet av Marit Løvseth Seehus, Aina Ekle Hermanstad, Fagforbundet

Bente Estenstad, Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet

Sammen med helsepersonell har vi stått i førstelinja gjennom hele pandemien. Vi kan ikke følge oppfordring om hjemmekontor, vi er unntatt fra 1-meteren og kan ikke bruke munnbind på jobb for å verne oss mot smitte. Når en jobber med barn må man være nær. Vi gir trøst og omsorg, veiledning og rettledning, og det er ikke mulig å gjøre dette med 1 meters avstand.

 - Jeg håper at vi alle tar tak, sa rådmann Katrine Lereggen til Trønderbladet denne uka. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nå er situasjonen prekær i skoler, SFO og barnehager i Melhus. Vi har stort smittetrykk på enkelte enheter, både barn og ansatte er smittet. Det er store utfordringer med å skaffe nok vikarer, og våre ledere melder om at det er svært vanskelig å gi et forsvarlig tilbud.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener at det tryggeste nå er å gå over til hjemmeskole de siste dagene før jul, og redusere åpningstiden i barnehage. Ved bruk av hjemmeskole kan vi nå alle elever, også de som er hjemme på grunn av frykt for smitte. I dag er det enkelte klasser som har under halvparten av elevene til stede, og det sier seg selv at da blir det vanskelig å gjennomføre ordinær undervisning. Ved reduksjon av åpningstid i barnehagen, kan vi ha personale nok til å ha forsvarlig drift, og ivareta alle barn slik vi ønsker. Vi vil selvsagt at det skal gis et tilbud til sårbare barn og barn av foreldre i samfunnskritiske yrker.

Ja, Kathrine Lereggen, vi tar i et tak, det har vi gjort siden 12. mars 2020. Nå er vi slitne, og vi er bekymret for smittespredning både for barn, elever og ansatte. Vi ønsker ikke at noen skal være nødt til å feire jul i isolasjon.