Skrevet av Bjørn Nervik

Det er heller ikke bestandig så pent å være nedlatende og omgå sakens realiteter. Det heter at «det er lov å prøve seg», men nå er en grense passert. Igjen.

  1. Avlønning av utvalgsleder, formannskapsmedlem, varaordfører og ordfører ER knyttet til stortingsrepresentanters lønn og dermed lønnsreguleringer for stortingsrepresentanter. Hvorfor antyde det motsatte?

  2. Hvor tar ordføreren det fra at vi har skrevet at politiske verv skal være gratisarbeid? Det er en alternativ sannhet som Trump kalte det. Men det er en kjensgjerning at forskjellen til annet frivillig arbeid for samfunnet, har vokst enormt. Forskjeller er aldri bra. Det er ikke sikkert at andre frivillige finner seg i det mye lengre, for eksempel innen helse, som dere politikere nå skal pålegge flere oppgaver. Og det er et enormt gap mellom gratisarbeid og urimelig høye honorarer for arbeid som ikke er så langt unna hverandre. Så vanskelig, krevende og spesiell er ikke lokalpolitikk. Politikere kan lønnes bra, men det må være på et langt mer anstendig nivå enn nå.

  3. Det med at vi skal være glad for at tusenvis av mennesker stiller opp til politiske verv kan ingen være uenig i, men det må nevnes at de aller fleste over mange generasjoner har gjort det av helt andre grunner enn penger. Penger har aldri, før nå, vært sentralt. Titusenvis har gjort det av interesse, glede og pliktfølelse opp gjennom generasjoner. Som andre har gjort det i annet frivillig arbeid og verv. Om politiske verv er et så stort ork og belastning for enkelte at det må kompenseres med mye penger, slipp da andre med annen motivasjon til. Min familie har i snart 100 år og 4 generasjoner vært aktiv i politiske verv. Farfar på 30-40 tallet i Tiller kommune. Far i Tiller kommune og deretter Trondheim kommunes bystyre i over 30 år-fra 50-80-tallet. Min bror i 12 år på 80-90tallet i Trondheim og nå min datter i Melhus. Min far og bror var begge heltidspolitikere i Trondheim, i hver sin periode. Og ingen av disse hadde penger som indre motivasjon. Slik det heller ikke er for tusenvis rundt omkring i landet i 2022. Tanken slår dem ikke. De liker å være med i politikken, og unnlater å forsyne seg av slunkne kommunekasser. Det kan, slik ordføreren skriver det her, forstås slik at det er bare noen få politikere i Melhus som kan si noe om tidsbruk.  Så si det da. Med politikere rundt meg på alle kanter hele livet, så har jeg faktisk litt peiling på livet som politiker og hva det innebærer av offer, men også glede.

  4. Mine snittberegninger pr møte er basert på Melhus 2021 og er kvalitetssikret av andre med innsikt. Det er faktisk ikke så vanskelig å beregne den tid som det er ment en skal honoreres for. Det som skal sies er at det er vel her som i andre styrer er noen som samvittighetsfullt forbereder seg, og andre som kommer uforberedt. De siste tjener da formidabelt og gjør en dårlig jobb. Mine beregninger går på de som gjør en uegennyttig, samvittighetsfull jobb.

  5. Men jeg trenger ikke å tippe på dette ordfører, for i min gjennomgang før jul fant jeg ingen formannskap verken i like store, eller større kommuner som baserte seg på så mye tid som dere i Melhus. Jeg regner med at ordføreren kan dokumenter at dere jobber mer enn andre med tilsvarende oppgaver og ansvar? Og nesten ingen har varaordfører med 80 % stilling. Så hvorfor ikke legge frem timelister offentlig så vi også får innblikk i hvorfor Melhus skiller seg så radikalt ut. Åpenhet skaper tillit. Det kan umulig finnes noen argumenter for ikke å legge frem slike oversikter, som ellers er pålagt i arbeidslivet. Dokumentasjon og underlag ser vi ikke er styrken til Melhus kommune for tiden, heller ikke ved viktige vegvalg.

  6. Og det at ordføreren heller ikke denne gang vil inn på det faktum at formannskapsmedlemmer og utvalgsledere i Melhus har svært mye høyere betalt enn andre formannskap i Trøndelag og en del større kommuner ellers, er grunn til å undre seg over. Eller kanskje ikke. Og disse lønningene mottar de, selv om de ikke blir trukket i lønn for fravær fra arbeidsplass. Dobbel lønn.

  7. Så gjentar ordføreren nok engang at det er det sittende kommunestyre som legger føringene for neste periode. Det stemte at de gjorde det i kommunestyret i juni 2019, men rett etter at ordførerskifte i november 2019, fikk ordføreren kommunestyreflertallet med på å heve satsene 40-50 % opp for toppene, men ikke de med møtehonorar. Så vi ser hva de føringene fra sittende kommunestyre var verdt. Det blir ikke mer sant av å gjenta flere ganger.

  8. Mine tall om justeringer var hentet fra regjeringens egne sider, som nå er endret. Der sto satsene fra 1.5.2019, som fremdeles står, og satsen fra 1.5.2020, som nå er fjernet. Og i stedet kommer den formulering ordføreren referer til. Men fakta er at det vil bli en oppjustering i løpet av våren. Og spørsmålet er da om du/dere vil ta det lønnspålegget, som reglementet tillater, eller om dere endrer dette reglementet som dere kan gjøre når som helst. Å vente et år mens pengene strømmer ut av kommunekassa er tvilsomt.

  9. Det vi kan fastslå, er at den politiske ledelse i kommunen tar seg svært så god tid ift å endre et reglement, som også dere må se er urimelig. At dere skal endre på antall i kommunestyret provoserer og er en avsporing. Innsparing ved å redusere antallet kommunestyremedlemmer med møtehonorar er provoserende. Det utgjør småpenger og representerer en trussel mot mangfold og det demokrati ordføreren snakker så pent om. Det bør ikke spares småpenger på å redusere antallet som deltar i politiske verv. En må redusere betingelsene til topp-politikerne. Det er der unødvendige kostnader er størst, og penger kan spares.

  10. Det virker som at noen skal komme med forslag til nytt reglement en gang på høsten. Det håper jeg ordføreren kan offentliggjøre hvem som skal stå for. Det må det vel kunne være åpenhet om? Ser også frem til å se om jeg har tatt feil i mine beregninger på tidsbruk. For det vil vel også komme frem i sakspapirene på høsten.

22.3 vil ordføreren og andre med lønn knyttet opp mot Stortingsrepresentants lønn, måtte forholde seg til en interpellasjon fra Anne Sørtømme, hvor verdiene solidaritet med folk i enorm nød, samt etisk adferd, blir satt på prøve. Med etikk i denne sammenheng tenkes på grad av grådighet/griskhet ift raushet og offervilje.  Tror vi er svært mange som er spent på hvor mange som består den syretesten.

Det som gir grunn til bekymring, er at jeg med flere, nærmest får en sterk anmodning om at vi ikke skal blande oss inn, når vi mener dere bevilger dere selv rause betingelser, sammenlignet med andre kommuner, og antatt tidsforbruk. Håper jeg har misforstått. Om ikke vi som innbyggere skal kunne stille spørsmål, hvem skal gjøre det da? Velgerne kanskje i 2023, men da må de få informasjon om hvor langt lokale politikere er villige til å gå med å bevilge seg selv goder, når ingen kan stoppe dem. De har allerede gått mer enn langt nok.