Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Marcel Lanckmans, leder HLF Melhus

Denne høsten pågår HLFs (Hørselshemmedes Landsforbund) nasjonale kampanje «Hvert Øre Teller». I år har vi fokus på det å ta i bruk høreapparatet og alle fordelene det gir.

Aldri før har så mange nordmenn hatt problemer med å høre. Én million av oss har hørselsutfordringer. Svekket hørsel innebærer mye mer enn å miste evnen til å oppfatte lyd.

Hørselstap er en folkehelseutfordring. For mange kommer problemet så gradvis at det tar mange år fra de mistenker hørselstap til at de tar i bruk høreapparatet. Andre vil ikke innse at hørselen er i ferd med å svekkes, eller de tror det er for sent å gjøre noe med saken. I mellomtiden går de glipp av viktige samtaler, fellesskap med andre og gode lydopplevelser.

Nedsatt hørsel vet vi påvirker helsen og livskvaliteten til den enkelte. Ubehandlet hørselstap gir økt risiko for helseplager som depresjon og demens. Når det er vanskelig å delta i samtalen, øker også risikoen for ensomhet. Ta i bruk høreapparatet.

Hele 8 av 10 høreapparatbrukere sier at de opplever økt livskvalitet. De poengterer at det er lettere å være sammen med andre og delta i samtalen. Bruk av høreapparat gir færre misforståelser og mer energi. Livet blir rett og slett bedre å leve.

I Norge har vi klare rettigheter gjennom Folketrygden når hørselen svikter. Alle med behov for høreapparat får det gratis, dekket av NAV.

Så hører du dårlig? Gjør noe med det, ta i bruk høreapparatet.