Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Paul Inge Brandegg, avdelingstillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i sør-pakken i Trøndelag

Åpent brev til ordføreren på Røros.

Siste år var det 4 daglige bussavganger t/r mellom Røros og Trondheim.

Fra 7. august ble dette øket til 5 daglige avganger, (25 % økning) noen av dem ble satt på samme måte som rutene til og fra Oppdal med bussbytte på Støren.

Den nye var plassert midt på dagen, perfekt for å fylle opp stillinger som manglet litt på 100 %.  Dette er et unikt tilbud til innbyggerne i Røros, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner hvor de kan reise til og fra kommunesentra til forskjellige tider hele dagen uten å måtte vente i mange timer på neste buss for retur.

Alle de 4 «gamle» avgangene var satt slik fra AtB at de kunne kjøres med gjennomgående busser med WC, da med sjåførbytte på Støren på et par av dem. Dette ga mindre dødtid, 2-3 timer pr. dag hverdager.

Nå ble det vel slik at ordføreren ville ha ikke bare gjennomgående busser, men gjennomgående sjåfører også (forstå det den som kan).

Resultatet ble da at AtB kuttet ut 2 daglige avganger t/r, så fra desember vil det ikke bli mulig å komme seg fra Trondheim til Røros med buss før ca kl. 16.00!

Jeg vet ikke om næringsforeningen på Røros er involvert i dette, men jeg tviler.

Vi i Yrkestrafikkforbundet har sendt konkret forslag til løsning på dette både til Røros-ordføreren, AtB og fylkespolitikerne. Dessverre ble vi for sent oppmerksom på hva som foregikk, så dette er et siste forsøk på å bevare både arbeidsplasser og rutetilbud i Gauldalen. Kuttet innebærer også tap av to stillinger på team Støren, samt at Vy (eller innbyggerne) taper 100 000 rutekilometer pr år.

Herr ordfører:  Hvis du er interessert i besøkende fra trondheimsområdet og Gauldalen for øvrig, syns jeg du bør sette i sving det samme apparatet du brukte som endte med bare 3 daglige bussavganger.

Få bevart det ruteopplegget som vi kjører etter i dag, det trengs kun en liten endring fra AtB om sjåførbytte på Støren for å få direkte busser m/WC 4 ganger pr dag hverdager + den nye «lokalruta» midt på dagen, samt 2 avganger lørdag t/r med WC.

Alt dette ligger i forslaget vi sendte over til dere.