Skrevet av medtrafikant

Trafikkregler gjelder til og med for dem som kjører ned Løvsetvegen ved Energiparken inn på miljøgata ved Thoragården. Ofte skyter de bare ut fra Løvsetvegen, ignorerer skiltet om vikeplikt og freser utpå uten å se om det er klart og uten blinkers. Trafikkreglene gjelder for ALLE i trafikken, til og med for folk fra Løvset.