– Det går an å flytte Horg bygdatun, og det er jo ingen som bor i husene. Da kan de gamle husene få nytt fundament, og ikke stå og råtne slik de gjør nå, sier en innringer fra Hovin.

Innringeren mener at det er bedre å legge ny E6 på østsiden av Hovin, og ikke over Gaulfossen og forbi Hovinsåsen slik Nye Veier har foreslått.

– På Hovinsåsen er det flere hus og en gård som må innløses, mens hus og gårder allerede er innløst på østsiden. Flere hus er allerede revet, og det er sløseri med penger om det skal rives også på vestsiden. De som leier hus på østsiden, må være innforstått med at de må flytte siden de er i et leieforhold. Når det gjelder Horg bygdatun, mener jeg at det går an å flytte husene til et annet sted. En kan også reise spørsmålet om de yngre er så interessert i bygdatun slik at det kan bli vanskelig å finne noen som vil stille opp for bygdatunet, sier innringeren.

Tingstua som står på Horg bygdatun, regnes for å være landets eldste. Ifølge Ingvar Ree kommer tingstua fra Støren. Foto: Gunn Heidi Nakrem