Skrevet av Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører (Sp)

Kommuner over hele landet forbereder nå hvordan de skal markere frivilligheten i sin kommune. Frivilligheten er limet i samfunnet. Den skaper gode bo- og oppvekstforhold og den gir mening. Å være frivillig gjør at du møter nye mennesker, får livslange vennskap og du kan velge selv hvor mye eller hvor ofte du vil delta og i hvilken organisasjon.

Mitt frivillige engasjement har vært gjennom idretten. Både som trener, oppmann og lagleder, og i de siste årene som sekretariat i en håndballhall eller med vaffel og kaffesalg på en fotballbane. Dette er faktisk noe jeg har savnet mest under pandemien. For andre kan det være å kjøre tråkkemaskina på Langmyra, delta med trivselsskapende tiltak og vedlikehold gjennom Venneforeningen til Horg bygdatun, kjøre ut mat til hjemmeboende gjennom Frivillighetssentralen, ordne loppemarked og skrive revy sammen med gjengen i UL Framsteg, gå natteravn, ordne ukentlig middag for håndballaget eller være besøksvenn gjennom flyktningetjenesten.

Man blir frivillig fordi en vil følge opp sine egne unger eller sin egen hobby eller interesse. Man blir frivillig fordi det å hjelpe andre og skape meningsfulle dager for andre er givende. Bare gjennom Melhus frivilligssentral har vi over 100 frivillige på lista. Og på listene til kulturavdelingen har vi over 80 registrerte organisasjoner og lag i Melhus!

Slik samfunnet fungerer i dag- så er vi avhengig av et tett samarbeid med frivilligheten i kommunen vår. Melhus Kommune legger til rette med lokaler og idrettsanlegg og midler organisasjoner kan søke på- slik at de ulike lag kan drive med best mulig forutsetninger. Det er sammen vi skaper en god kommune å vokse opp i og bo i og bli gammel i. Vi vil fremover legge til rette for at organisasjonene har en møteplass hvor de kan vise seg frem og snakke med befolkningen og få nye medlemmer.

Kjære alle frivillige- tusen takk for jobben dere gjør. Frivilligkraften er det som vil redde verden. Vi har lagt en krevende tid bak oss gjennom pandemien, der spesielt frivilligheten har fått kjenne på restriksjonene.

Politisk vil vi møte organisasjonslivet, og jeg vil invitere inn frivillige organisasjoner til kommunestyremøter og utvalg gjennom hele 2022. Her skal dere få introdusere dere og fortelle om deres formål og aktiviteter, og bidra til at frivilligheten i Melhus får en enda tydeligere stemme og mer synlighet. Og vi starter med Melhus Idrettsråd i kommunestyret 8 februar.

I løpet av 2022 vil vi også markere frivilligheten i et eget arrangement.

Jeg ber derfor alle lag og organisasjoner til å ta kontakt - slik at dere få taletid i et politisk møte. En egen invitasjon vil også gå ut.

Nå skal vi feire og takke for den positive kraften frivilligheten er hver eneste dag i 2022, nå er det deres tur.