Fristen for å endre skattemeldingen er søndag 30. april, og nå har regjeringen styrket reisefradraget. Kjører du bil, tar tog eller buss over 37 km tur/retur til arbeid? Da kan du få redusert skatten din!

Senterpartiet er opptatt av at folk skal kunne bo i hele landet, og i alle tettsteder i kommunene våre. Derfor har vi gjort flere tiltak de siste årene for å utjevne geografiske forskjeller, og ett av dem er å sikre at flere kan få reisefradrag. Før måtte man ha en daglig reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på om lag 67 kilometer tur/retur for å ha krav på dette. I statsbudsjettet for 2022 ble den senket til 37 kilometer tur/retur. Nå har vi også senket bunnbeløpet og hevet satsene ytterligere.

Summen av dette gjør at mange flere kan få reisefradrag, og ett høyere beløp enn tidligere. For eksempel ville de som pendler fra Hovin til Melhus tidligere ikke hatt krav på noe, imens nå kan de få fradrag på over 2000 kroner. For de som pendler lengre er det mer å hente, for eksempel hvis man pendler fra Budalen til Trondheim hver dag kan man ha krav på opp mot 18 000kroner.

Fradraget må du føre opp selv i skattemeldinga di, så nå ønsker vi å minne om at dette er en mulighet. Fristen er på søndag! I Melhus og Midtre Gauldal har vi mange tettsteder, og mange som må reise ett stykke til jobb. Vi ønsker å legge til rette for aktive lokalsamfunn og bosetting i hele landet - og vi håper dette kan være ett av mange bidrag til nettopp det.