Leserinnlegg skrevet av Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift

De fleste tar det som en selvfølge at grunnleggende samfunnsoppgaver håndteres, uten at man må betale uoverkommelige summer for å få oppgavene utført.

Forventer

Du forventer at avfallet ditt hentes og blir tatt hånd om på forsvarlig måte, og heldigvis engasjerer flere og flere seg i forsøpling og forbruk.

Vi blir bevisste på hva blant annet plasten gjør med naturen vår og vi stiller krav til at avfallet hentes til faste tidspunkter og i større grad gjenvinnes og gjenbrukes. Forhåpentligvis sorterer flere julegavepapiret i år og forhåpentligvis velger flere gran fremfor plast.

I fremtiden vil kanskje pinnekjøttrestene sørge for at kollektiv- og privattransporten forurenser mindre.

Når du på julaften har fått ribba inn i ovnen og venter gjester til middag, forventer du at strømmen gjør sitt for at svoren blir sprø. Selv om uværet herjer og snøen laver ned, tar du det som en selvfølge at de som har beredskapsvakt i kraft- og nettselskap sørger for at det blir produsert nok energi og ikke minst at strømmen når frem, hele veien inn i huset ditt.

Sjøveien

Skal du ut å reise i jula, til et sted uten vei- og flyforbindelse, må du gjerne innom en havn.

For at du skal rekke frem til juleselskapet, står havnene på slik at båtene kommer av gårde til rett tid. Noen av julegavene du har bestilt på nett i år har mest sannsynlig kommet sjøveien.

De ansatte på havna har sørget for at godset blir fordelt på rett trailer for å nå frem til deg i tide. At cruise, hurtigbåt og fergetrafikken forurenser mindre er for mange en selvfølge, men det kommer ikke av seg selv. Næring, stat og kommune må spille på lag for at utslippene innen gods og øvrig båttransport skal reduseres.

Trygt i jula

Dessverre er jul og advent høytid for branner. Rundt omkring i landet sørger brannmannskap for å berge deg og dine, og begrense skader på hjemmet ditt hvis alarmen går.

Mange opplever også mer vold i hjemmet under høytiden. Noen har en far eller ektefelle som slår, men også flere menn lever med trusselen om vold.

Ferie og alkohol er for mange en dårlig kombinasjon, og heldigvis finnes det et tilbud til dem som flykter fra vold. Krisesentrene gjør en uvurderlig jobb for dem som ikke har et trygt hjem i jula.

Omstilling

De neste årene står Norge foran en omfattende omstillingsprosess. Inntektene fra olje og gass har vært dalende og det stilles strengere miljøkrav til tradisjonell industri.

De kommunalt eide selskapene har en viktig rolle å spille.

Vi kjenner lokalsamfunnet og bidrar til lokale arbeidsplasser.

Vi tenker innovativt og tester ut nye løsninger for å gjøre livet ditt bedre og samfunnet grønnere.