Leserinnlegg skrevet av Morten Flåteplass

Merknad til Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen, sendt til Midtre Gauldal kommune fra undertegnede onsdag.

Sitter og leser med interesse en artikkel fra Trønderbladet fra få år tilbake – Støren sentrum vil vokse –der konklusjonen er klar, Støren blir større og folketallet øke!

Eneboligtomter

Undertegnede ønsker i tillegg å belyse noen andre momenter som bør veies opp imot denne planen, så som mangelen på eneboligtomter her på Støren. Kvasshyllan som ligger innenfor dette planområdet burde egne seg meget godt til dette, sentrumsnært som det er.

Her er det eneboliger med uteareal som teller, dessverre et forsømt kapittel igjennom mange år her på Støren. Ser at eiendomsmeglere som arbeider her i Gauldalen påpeker dette, og har gjort det over tid.

Ny fylkesvei og bru

Kanskje nåværende fv. 630 kan brukes som gang og sykkelveg? Mye bør gjøres i denne «flaskehalsen» for en framtidsrettet adkomst til kommunesenteret Støren ifra nord, sterkt trafikkert som den er. Får håpe våre politikere tar en beslutning som vil føre til et riktig arealbruk også her.

Reguleringsplanen fra Multiconsult bør legges i papirkurven der den hører hjemme.