Skaunsamfunnet har utviklet seg mye de siste årene. Vi har opplevd en stor tilflytning til kommunen vår og det er mange goder som følger med dette.

Befolkningsveksten har gitt oss et bedre økonomisk handlerom, formet lokalsamfunnet vårt og gitt oss flere skauninger. Det betyr også at vi har måttet ta igjen et etterslep på skolebygg, barnehager og i eldreomsorgen. Mye er gjort, men vi er enda ikke i mål.

Tjenestene våre har måtte utvikle seg for å håndtere tilveksten og vi må i fremtiden finne nye måter å jobbe på. Kommunens visjon og motto har i mange år vært «Aktiv og Attraktiv». Vi har bevist oss attraktive for mennesker i alle livets faser og ønsker alle velkommen til Skaun. Det vi i Skaun Ap stiller oss spørrende til er om vi er aktive nok!

– Vi har bevist oss attraktive for mennesker i alle livets faser og ønsker alle velkommen til Skaun, skriver innleggsforfatterne. Her ser vi Tangen i Buvika. Foto: privat

Målet på om vi lever i et godt samfunn er hvordan vi tar vare på de svakeste i samfunnet vårt. Det er trist å se hvor mange mennesker som faller utenfor. Folk i stand til å jobbe som ikke får muligheten til å delta i arbeidslivet, ungdom som ikke finner seg til rette på skolen som dropper ut og mennesker i alle aldre som opplever utenforskap.

Utenforskapet i Skaun har vi fått tall på, og det viser seg at 800 mennesker i vår kommune er i det som er definert som utenforskap. Det vil si at de ikke er i jobb, er under oppfølging fra NAV eller er under utdanning. Hvordan skal vi hjelpe disse menneske å komme seg ut av utenforskapet og inn i fellesskapet?

Det er viktig for Skaun, og for hele samfunnet, at vi finner de gode løsningene. Og for oss så finner vi de løsningene best sammen. Vi må bli mer proaktive. De som skal bruke tjenestene våre må i større grad være involvert i å utvikle de tjenestene og finne gode løsninger. Kommunen må bli flinkere til å bruke brukerrådene våre for å finne svar på fremtidens utfordringer.

Altfor lenge har vi funnet oss i at vi er en bo- og levekommune. Men skal vi klare å tilby de tjenestene innbyggerne våre fortjener, som holde høy kvalitet og utført av kompetente fagfolk, så er vi også nødt til å skaffe arbeidsplasser og næringsaktivitet i Skaun. Vi kan ikke regne med vekst for alltid, og i perioder med lite vekst så ser vi at det kan gi utfordringer.

For Skaun Ap er det viktig at kommunen utvikler seg til å bli en attraktiv næringskommune på mange forskjellige områder. Skaun ligger mellom to store arbeidsmarked i form av Orkland og Trondheim, men vi ønsker ikke at våre innbyggere bare skal kunne bo her, de må også ha mulighet til å jobbe her.

Skaun Ap vil jobbe for å tilby kontorfellesskap der pendlere eller de som sitter på hjemmekontor vil få en mulighet til å leie en kontorplass. Vi vil utvikle mentortjenester for gründere, og vi vil jobbe aktivt for å tilby næringsareal til aktuelle nyetableringer. Vi tenker at næringsutvikling = stedsutvikling.

Kommunen er en stor arbeidsgiver, og vi må være vårt ansvar bevist for å sikre stabile og trygge jobbmuligheter, i en utrygg og ustabil tid. Vi har også stor lekkasje til andre kommuner når det kommer til kultur- og fritidsaktiviteter. Vi vil jobbe for at flere skal kunne delta på den aktiviteten de ønsker og finne seg selv i egen kommune. Dette krever også gode fellesskapsløsninger utarbeidet i samarbeid med de som skal ta i bruk tilbudene, brukerråd og frivillige organisasjoner.

Skaun er en fantastisk kommune å bo i, og vi i Skaun Ap har tro på at det skal den fortsette å være, om ikke enda bedre. Vår visjon for Skaun er et varmt og raust samfunn som løfter opp de som ligger nede, åpner dører for de som havner utenfor, som har rom for alle. Skaun Ap heier på fellesskapet og vi heier på alle skauninger.