Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Bernt Øien

Energipolitikk og strømpris: «Weisensee» handler om at de tidligere øst-tyske DDR-teknokrater i skrift og tale konkurrerte om de rette besvergelser og troskapserklæringer for "sosialismen" og "anti-imperialismen" i alt de måtte foreta seg.

I Norge er dens motstykke vindkraftlobbyen. Har de krøpet inn i hulene sine for å klekke ut nye planer etter den nylige høyesterettsdommen som dømmer Fosen forhold til overgrep på samisk kultur?

I Nyhetsmorgen lover olje- og energiminister Marte Mjøs Persen «kraftfulle tiltak» mot høy strømregning uten å anvise et eneste tiltak. Dette er selvfølgelig en politiker verdig, de vil ikke se på kraftregimet, men skyve de som har problemer med strømregningen inn under begrepet «sosialhjelp». Det er uverdig!

I tillegg prøver aktørene innen vindkraftlobbyen å beholde siste rest av anstendighet ved «avlire de rette trosbekjennelser».

Det gjør kommunikasjonssjef i Fosen Vind gjennom å bestride at vindkraftanleggene er ugyldige etter høyesterettsdommen, men peker på at det er konsesjonsvedtakene som er ulovlige (Klassekampen 19. oktober).

Mulig det, men kraftbransjens plan er innlysende og i strid med folkeopinionen. Kraftbransjen vil at norsk natur fortsatt skal forbli lekeplass for utenlandsk kapital innen vindkraft. Norsk kraftpolitikk forblir derfor på akkurat samme villspor som før. De nye politiske ambisjonene fra regjeringen vil derfor ikke ha noen annen effekt enn å gjøre nordmenn fattige. Det vil føre med seg sosial uro og menneskelige lidelser.

Det verste er at regjeringen ikke kommer ut av startblokken mens de lar informasjonsleverandører fortsatt avgi sine standpunkter og holdninger som ikke er annet enn politikernes egne ord i retur.

Nå trenger Norge en energikommisjon uten lobbyister for å meisle ut fremtidens energipolitikk for Norge.