Av Heidi Simensen

Jeg er kjent med at Melhus kommune nå har lagt fram planer for eldreomsorgen i framtiden.

Diverse møter avholdes og selv hadde jeg planer om å delta på møtet på Lundamo 28. januar. Dessverre fikk jeg allikevel ikke anledning til å møte opp, men velger å komme med noen tanker i dette innlegget i stedet.

Jeg er nå pensjonist, heldigvis frisk og relativt rask og håper at jeg ikke skal trenge mye hjelp i livets siste fase.

Etter hva jeg forstår, er et av forslagene at de sykeste skal få sine behov dekket på Buen i Melhus kommune. Jeg har i alle år hørt svært mye positivt om Horg sykehjem og jeg mener det må være galt å bryte opp tilbudet her. Det vises til kompetansen, det faglige miljøet og et fantastisk personale.

Når det sentraliseres og tilbudet endres, vil det ofte gi store virkninger blant ansatte.

Jeg tror også at antall sykepleiere og annet personale må styrkes i hjemmesykepleien i kommunen. Det er et mål at vi skal bo hjemme lengst mulig og da er vel erfaringen at mange vil trenge noe hjelp av medisinsk art. De fleste av oss ønsker vel også å tilbringe alderdommen i eget hjem.

Jeg er fullt ut klar over at styrking av hjemmebasert omsorg vil medføre økte utgifter for kommunen. Etter mine opplysninger har Melhus kommune god økonomi og kan bruke mer på drift.

Det er sikkert ikke dumt å ta en gjennomgang på strukturen i den administrative delen i kommunen for å se om det kan være besparelser her også.

Skulle ikke det monne, kan politikerne omgjøre vedtaket om avlønning av politikerne, noe Bjørn Nervik hadde et glimrende innlegg om for noen dager siden. Her er det i alle fall noen kroner som kan spares.

Jeg ønsker lykke til med det videre arbeid for å sikre Melhus kommune en trygg og god eldreomsorg.