Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Jeg hadde for et par uker siden en utfordring til den, de som er ansvarlig for Åsveien. Det ble sett og halvt reagert. Den ble utbedret grøfta på høyre side på vei opp mot Torgård ved starten av bakken opp forbi grustaket.

En sak har som regel to sider. Det har også veien. Når man kjører til en plass ofte, så er det slik at like ofte den ene veien, så like mange ganger tilbake. Ved kjøring ned Åsvegen fra Torgård kommer det noen krappe svinger og der er det FARLIG grøft ved asfaltkanten. Hvorfor forstod ikke den, de som utbedret vanngrøftgravinga på vei oppover at veien har to sider?

Ja en kan spørre. Beklager at jeg tar tastaturet fatt enda en gang. Jeg er oppriktig bekymret for hva som kan skje i svingen, på grunn av vanngrøfta, grøftene.

Håper det blir ordnet FØR det skjer noe fatalt. Tenker spesielt på syklister.

Håper det er penger igjen på budsjettet for vedlikehold.

Lykke til!