I innlegget tirsdag 14. juni etterspør Magne H. Liabø om veitrafikkloven ikke er lik for alle og om hvem som skal betale for omklassifiseringen av klasse III-bussene til klasse II for å tillate toalettbesøk under kjøring.

AtB har nå valgt en løsning som er innenfor forskriften og som sikrer at kunden får tilgang til toalettet under kjøring. Det betyr at det må aksepteres at hastigheten ikke overstiger 80 km/t og det kan oppleves at ståplasser om bord benyttes. Samtidig beholder vi busser med et høyere sikkerhetsnivå og komfort enn om vi hadde anskaffet klasse II-busser med toalett. AtB har også sendt en hevendelse til Statens vegvesen hvor vi ber om en vurdering for å tillate toalettbesøk under kjøring med klasse III-busser. Endringene er ikke endelig avklart, men ca. 0,5 mill. for 14 busser.

Om det er tillatt å stå eller ikke mens bussen kjører, reguleres av kjøretøyforskriften og er avhengig av hvilken bussklasse det er snakk om. Kravet til beltebruk er regulert i en annen forskrift som Statens vegvesen viste til da AtB kontaktet dem høsten 2020 for å kunne tillate bruk av toaletter i klasse III-busser under kjøring. Strekningen mellom Ålen og Trondheim har vært betjent av klasse III-busser.

I klasse III-bussene, er det ikke lov å stå mens bussen er i fart. Frem til nå har reisende vært nødt til å gi sjåføren signal om at bussen må stoppe for å kunne bruke toalettet om bord. Dette har skapt en del reaksjoner. På bakgrunn av dette, og behovet for at passasjerer kan bruke toalettet underveis på reisen, besluttet vi å omklassifisere dagens busser til klasse II. Det gjorde vi for å både kunne være innenfor regelverket, samtidig som toalettet om bord kan brukes under kjøring.

Påbud om å bruke setebelter gjelder imidlertid for både klasse II og klasse III-busser. Det er derfor forventet at passasjerer også om bord i klasse II-busser sitter i setet og har setebeltet på underveis på reisen, både for sin egen og medpassasjerenes sikkerhet.

Uavhengig av hvilke bussklasser som benyttes, vil AtB følge med på kapasiteten for å sikre at det er tilstrekkelig med sitteplasser på disse strekningene, og vi ber også om tilbakemelding fra sjåførene om det er avganger og strekninger som gjentar seg med høyt passasjerbelegg.