Hva er det som skaper bolyst i en kommune? Det er utrolig viktig å vite, men det er ikke et åpenbart svar på det.

Nettopp derfor startet Midtre Gauldal kommune i fjor et nytt prosjekt for å finne ut hva som skaper bolyst for innbyggerne i bygdene rundt om i de ulike grendene. Ansatte fra kommunen har invitert innbyggere på Støren, i Singsås, i Budal og i Soknedal til kafédialoger for å få et bedre innblikk i hva de ønsker for bygdenes framtid. I fjor høst arrangerte de det første møtet på Støren, og i vår og sommer fikk de andre bygdene besøk.

Dette er et prisverdig prosjekt fra kommunen. Her får altså innbyggerne muligheten til direkte dialog med kommunen, der de får lagt fram sine ønsker for sin bygd. Og naturlig nok er det ulike ting som har dukket opp. For det er ikke gitt at ønskene er de samme på Støren som i Singsås. På Støren løftet innbyggerne fram ønske om et sosialt samlingssted, mens andre innspill er skutertrasé, gang- og sykkelvei langs fv. 30, sentrumsutvikling i Soknedal, samt større aktivitet på bo- og helsetunene.

Det er langt fra alle ønskene som kan ordnes i en håndvending, og ikke er det heller kommunen som er ansvarlig for alt. For eksempel sykkelveien langs fv. 30, som innbyggere i Singsås gjerne vil ha. Det er dyrt og må vinne fram i en tøff kamp om ressursene, samtidig som det er fylkeskommunen som er veieier. Nettopp fordi det er begrenset hva kommunen alene kan gjøre, handler prosjektet også om å finne ut hva som skaper engasjement og aktivitet på fritida og hvordan kommunen kan samarbeide med frivilligheten, organisasjonslivet og privatpersoner.

Likevel er det utrolig viktig at dette prosjektet ikke dør en stille død, men følges opp med konkrete tiltak. For når man engasjerer innbyggerne på denne måten, så skaper det naturlig nok forventninger. Det forplikter å spørre innbyggerne om hva de ønsker. Plutselig får man svar.