De siste ukene har det vært aksjoner på ulike veier i Trondheim. Med nådeløs presisjon har aksjonsgruppa «Stopp oljeletinga» satt seg ned på ulike E6-strekninger og dermed blokkert trafikken. Det har selvsagt ført til lange køer, spesielt siden aksjonene er gjennomført i rushtiden.

Mange irriterte bilister og busspassasjerer kommer for sent til sine jobber og skoletimer. Enda verre er det nok for de som kommer for sent til avtaler på sykehuset eller til eksamen. Trønderbladet kan fortelle om begravelsesagent Lars Svanholm og de problemene aksjonene fører til for gravferdene. Tiden er ofte knapp, dermed skal det lite til før gravferdene ikke går som planlagt. Svanholm er mektig irritert på aksjonistene. Han målbærer nok en kritikk som mange er enig i; at aksjonene rammer en uskyldig tredjepart, og ikke vil føre til noen endring.

Det er ikke vanskelig å være enig med alle de som blir oppgitt, irritert og forbannet på oljeaktivistenes aksjoner på E6. Nå er det slik at det er svært vanskelig å gjennomføre aksjoner uten at folk rammes. Det er jo også noe av poenget med aksjoner; ved å ramme folk får aksjonene oppmerksomhet og deres kampsak kommer på agendaen. Om de faktisk får gjennomslag for å stoppe oljeletinga, er en annen sak.

Med aksjoner er det ofte slik at de taper den konkrete saken, men vinner fram på lang sikt. For eksempel Alta-aksjonen på slutten av 70-tallet. Selve kraftutbyggingen i Alta-Kautokeino-vassdraget ble gjennomført, men protestene førte utvilsomt til en kraftig brems for de store vannkraftutbyggingene. Et annet og nyere eksempel er aksjonene mot vindkraftutbyggingen på Fosen i 2018. Vindmøllene kom opp likevel, men etterpå har det vært så å si full stopp for nye vindmølleprosjekter.

Det meste av omtalen og debatten de siste ukene har handlet om selve aksjonene og det trøbbelet det gir for trafikken. Men i en del av omtalen kommer aksjonistene til orde og forklarer hvorfor de aksjonerer. De har også et navn på gruppa, «Stopp oljeletinga», som er umulig å misforstå. Slik sett kan man si at aksjonistene i «Stopp oljeletinga» har lyktes så langt.