Leser i  lokalvisen 30. april at framtida for bygdatunet på Fossbakken skal drøftes politisk i Melhus.

Det er gledelig at enhetsleder for kultur og fritid, Jan Erik Landrø, uttaler at han vil utvikle museet til å bli enda mer attraktivt.

Da bør det investeres i et nytt bygg for det som nå er kontor. Det bør inneholde kontor, tilgjengelig sanitæranlegg og et areal  som kan brukes til f.eks. orientering om bergkunsten i området samt et rom som kan vise oss rokkmakertradisjonen på Hovin.

Her bør Jon Kåre Gyllands enestående kunnskap benyttes!

– Gammellina ved Gaulfossen må helt eller delvis bli tilgjengelig igjen, mener Ingvar Ree. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Gammellina ved Gaulfossen må helt eller delvis bli tilgjengelig igjen. Som mangeårig guide vet jeg at det er den, helleristningene og Kongsgrava som vekker størst begeistring.

Ingvar Ree