Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Kari Aasen

Det har etter hvert begynt å bli svært mange leiligheter i Melhus sentrum og de fleste er tilpasset aldersgruppa 50/60++. Og det er mange flere under planlegging/bygging.

At eldre får bo i leiligheter i sentrum tror jeg er helse og frihet for de aller fleste av dem og de kan bo mye lenger hjemme. Det er også lett å bevege seg ute, de kan handle i nærmiljøet og de treffer likesinnede. Men Melhus sentrum burde ikke bare være for de eldre. Det må være plass til ALLE aldersgrupper i Melhus sentrum og jeg mener at de eldre må finne seg i at det blir litt mer liv og røre i sentrum. Men hvor og hvordan skal det være mulig?

Vi har spisesteder og kjøpesenter med kafeer som kan «redde» det sosiale fellesskapet for noen. Nå skal senteret rives og det skal bygges noe nytt, med enda flere leiligheter. Midt inne i dette boligkomplekset skal det bli en flott uteplass hvor vi kan samles på 17. mai. Da kan de som har leiligheter i sentrum stå på sine balkonger og se barn og unge samles en gang i året. Jeg hører ironien i utformingen her, men fordringen for oss er at vi bor i Trøndelag der klima ikke alltid er egnet til å bruke benker og nyte felleskap ute.

Idrettshaller er heldigvis et prioritert tilbud i Melhus for alle med de interessene, men det er ikke en fellesarena for alle. På rådhuset er det stor musikkaktivitet, men det er ikke for alle og der er det blant annet mangel på åpne rom.

Hvor er fellesarenaen, samlingsstedet, rommet for aktiviteter for ulike interesser på tvers av alder og interesser, uansett vær og sesong?

Fredag 2. juli leste jeg i Trønderbladet den mest oppløftende overskriften jeg har lest på lenge, «Vi ønsker et sted med stoppeffekt». Helt til slutt i innlegget stod det noe som gav håp. «Melhustunet AS er i startgropa for planlegging av knutepunktet på eiendommen, som skal reguleres til Sentrumsformål. Mulighetsstudier på denne eiendommen har inkludert både hotell, konferansesenter og kulturhus. Så får vi se hva fremtiden bringer.»

Jeg har vært på besøk i Kimen kulturhus på Stjørdal som er et fantastisk bygg. Der snakket jeg med mange og alle fryda seg over tilbudene bygget hadde å tilby. Til og med jeg som kom utenfra, trivdes i det bygget. Dra dit alle som er litt interessert i å se hva andre kommuner kan få til og ikke minst velger å prioritere for kommunen sin. Jeg vet at Kimen ble kostbar, ja svært kostbar, men ingen jeg prata med den dagen hadde det som tema. Temaet var den utrolige allsidige bruken av bygget som skapte et fellesskap for veldig mange ulike interesser og ikke minst, for alle aldersgrupper. Stjørdal har en befolkning på 24145 og et areal på 938km2. De har en geografisk god beliggenhet og de har fått det til.

Det er flere kommuner i nærheten som satser på et slikt fellesskap. Åfjord kommune har planer om eget Aktivitetshus. Åfjorden har en befolkning på 4288 innbyggere og et areal på 1329km2, og de ønsker å få det til. Gå inn på nettet og finn bilder og beskrivelse av hva de har tenkt å bygge!

Melhus har 16733 innbyggere og et areal på 694km2, hva er det som gjør at et aktivitets- og kulturbygg ikke prioriteres her hos oss? Jeg tror det mangler entusiasme og politikerne som ser behovet og mulighetene. Hva ønsker de å prioritere, hvordan vil de bruke ressursene og hva med planer. Et godt samarbeid med utbyggerne kan være en ressurs, men også en del av utfordringen.

I planene for Melhus ligger «Melhus Kultursal mulighetsstudie 2016» hvor kommunen har sett/vurdert muligheter/alternativer til kulturbygg. Utredningen ligger på kommunens nettsider. Det kan virke som disse planene er lagt på is.

Helt siden sammenslåingen av kommunene på 60 tallet har det vært en politisk utfordring å fordele godene slik at alle deler av kommunen får det de ønsker og har behov for.

Jeg mener kommunen lenge har hatt behov for et felles sentrum med aktiviteter som alle i kommunen kan benytte seg av og som forhåpentligvis kan gi en følelse av større fellesskap for hele kommunen. Ja, jeg har lest innlegg i avisen om at noen ønsker et kulturbygg/aktivitetssenter på Øysand eller Ler.  Selvfølgelig har det vært en god distriktsplan og det er muligens tilgjengelige tomter der, men hvor mange har det vært et tilbud for? Slike store fellesskapsbygg må være tilgjengelig for flest mulig. I Melhus sentrum og omegn er det mange flere brukere å ta av og det er lett tilgang med buss, tog og bil for de aller fleste i kommunen. I tillegg er det butikker og andre service tilbud som kan kombineres ved bruk av et kultur/aktivitetsbygg.

Jeg håper at målet må bli at Melhus skal bli en kommune, med et tettsted hvor det er muligheter for fellesskap på tvers av alder og interesser uansett hvor du bor i kommunen. I avisen 27. august stod det at de var «Lei av hærverk» på Tambartun. «Det er ikke alle som driver med idrett og da kan aktiviteter som gaming være et alternativ.» Det kan være plass til gaming-fellesskap i et kulturbygg, likeså selvfølgelig som det er plass til eldre som vil sitte og lese ei papir-avis der.

«Så får vi se hva fremtiden bringer». Vente å se? Vil vi det? Om 2 år er det kommunevalg og vi kan være med og påvirke slik at vi får politikere som ikke bare vil ha leiligheter (jeg skjønner at det gir viktige inntekter til kommunen), men også ønsker å investere tid og penger i et allsidig aktivitets- og kultursenter som kan benyttes av ALLE, HELE året.