Av Lena Ivara Mortensen Trotland, kvinnepolitisk ansvarlig for styret i Melhus Arbeiderparti

Etter åtte år med Høyre, Frp, KrF og Venstre i regjering, er det mye å rydde opp i. Vi har sett en regjering som svekket rettighetene i arbeidslivet, som har skapt utrygghet for mange. Vi har sett en historisk svekkelse av abortloven. Og vi så en regjering som gjorde barnehager og SFO dyrere, en regjering som gjennomførte usosiale kutt. Kutt som rammet de som har minst fra før. Dette er politikk som Arbeiderpartiet er helt uenig i.

Vi står opp for kvinners rettigheter. Vi står opp for kvinners muligheter, for kvinners frihet. Et likestilt arbeidsliv, trygghet på jobb, trygghet i hjemmet og trygghet i møte med helsevesenet, er nødvendig for å leve et godt liv.

Og nå er vi i Arbeiderpartiet i gang med å rydde opp på disse områdene. Vi skal styrke likestillingen i landet vårt. Fordi de siste åtte årene har vist oss at vi aldri kan ta kvinners rettigheter for gitt.

Med den forrige regjeringen ble kvinners rett til abort innskrenket for første gang på 40 år. Under Solberg-regjeringen har vi stått her nå, år etter år på 8. mars, og demonstrert mot at kvinners rett til fri abort skal innskrenkes. For Arbeiderpartiet er ikke kvinners rettigheter et forhandlingskort. Fordi vi mener at kvinner selv vet hva som er best for dem.

Vi vet at kvinner opplever dårligere helsebehandling enn menn. Det forskes mindre på kvinnehelse. Vi vet mindre om hvordan kvinners kropp fungerer, enn om hvordan menns kropp fungerer. Kvinner lever lenger enn menn, men lever med mer sykdom. Kvinner har mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn. Kvinner er overrepresentert i statistikken over langtidssykmeldinger og uføretrygd. Samtidig er det bare en liten brøkdel av forskningen som har et kjønnsperspektiv eller et kvinneperspektiv. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor er kvinnehelse en klar prioritering for oss. Noe må gjøres. Vi vil sørge for økt fokus og mer penger til forskning på sykdommer som rammer kvinner. Mer status i helsevesenet på å jobbe med sykdom som rammer kvinner.

Føde- og barseltilbudet må styrkes. Flere jordmødre. Bedre grunnbemanning. Bedre kapasitet. Og vi er i gang med å levere. Fordi det skal kjennes trygt å føde på norske sykehus.

Vi skal ha et likestilt arbeidsliv. Kvinner tjener i snitt 12,5 prosent mindre enn hva menn gjør. 1 av 3 kvinner jobber deltid i dag. Det gjør det vanskelig å være fri. Du blir ikke økonomisk selvstendig av å jobbe ufrivillig deltid. Derfor skal en jobb på heltid være normalen. Hvis en arbeidsgiver mener at de trenger noen i deltid, så må de kunne dokumentere det. Det er anstendig. Og vi ønsker et anstendig arbeidsliv. Derfor har vi også sørget for pensjon fra første krone, allerede fra i år. Hver krone du tjener, regnes inn i pensjonssparingen din. I tillegg har vi doblet hvor mye du får igjen på skatten for fagforeningskontingenten din. Fordi vi vil ha et organisert og trygt arbeidsliv. Vi vet at fagforeningsgraden er lav i mange utsatte yrker. Det går utover kvinner. Tryggheten med fagforeningen i ryggen gir trygghet på jobb.

Vi må snakke om vold mot kvinner. Vi vet at vold mot kvinner er et likestillingsproblem som får alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Kvinner er i mye større grad utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. 87 prosent av de som anmelder voldtekt er kvinner. Dette er et stort samfunnsproblem. I Arbeiderpartiet vedtok vi på landsmøtet i fjor at vi ønsker en samtykkelov. Samtykkeloven skal tydeliggjøre det som står i loven, slik at det helt klart og tydelig står at sex uten samtykke er forbudt. Nå skjer det. Dette skal inn i loven. Fordi sex skal være trygt.

De siste åtte årene har vist oss at vi ikke kan ta våre rettigheter for gitt. Derfor er vi glad for at det nå er Arbeiderpartiet som sitter i regjering.

Kampen fortsetter. God 8. mars.