Skrevet av Ann Tove Buklev

Hvem (navn) er ansvarlig for denne nedleggelsen av Kvål stasjon?

På Kvål har også kommunen mange kommunale boliger, der mennesker ikke har tilgang til biler selv. Mange pendler til jobb og skoler og studiesteder i Trondheim. Om toget slutter å stoppe her, så vil det i praksis si at folk som bor på Kvål ikke kan dra til Trondheim eller ut av bygda i helger, da bussforbindelser knapt går i helgene. Mange har pårørende på sykehus, som de heller da ikke får besøkt i helger, når de har fri fra jobb og mulighet til det.

Verken politikere i Melhus eller folk for øvrig finner ut av dette. Så jeg spør regjeringen på vegne av mange innbyggere i Melhus kommune, med kopi til resten av de politisk ansvarlige som styrer landet, og ber om navn, så man kan adressere ansvaret. NAVN! Jeg forventer et snarlig svar!