Mandag hadde Norge sin dyreste pris på sommerstrøm noensinne. I Sørøst-Norge var prisen 3,01 kroner per kilowattime. Aldri før har strømprisen om sommeren vært over 3 kroner per kilowattime, meldte Europower.

Det er mange og sammensatte grunner til at strømmen er så dyr. Det handler blant annet om høy kraftpris på kontinentet, strømeksport fra Norge og lite nedbør i vinter.

Blant annet på grunn av krafteksporten og lite nedbør sør i landet, finner man de høyeste kraftprisene i Norge sør i Norge, i Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Her i Trøndelag nyter er prisen som vanlig nesten null. I går var strømprisen her i Midt-Norge 3,29 øre per kilowattime før nettleie og avgifter.

Nå er det slik at vi har vent oss til enormt store prisforskjeller på strøm i Norge. Det har blitt en vane at prisen i Midt-Norge og Nord-Norge ligger på et helt annet nivå enn sør i landet. Så lenge det ikke bygges kraftlinjer som kan forflytte strømmen sørover i Norge eller ut av landet, vil denne prisforskjellen bestå i mange år. Med mindre forbruket her skulle øke kraftig. Og det er det tegn på at det kommer til å gjøre.

De siste ukene har det vært oppmerksomhet om flere kraftkrevende planer i Midt-Norge. Ikke minst har det vært debatt rundt planene om en bitcoinfabrikk i Namsskogan. En slik fabrikk genererer få arbeidsplasser, men krever enorme mengder strøm. Planene tilsier 110 megawatt, noe som tilsvarer forbruket til 50.000 husstander. Da er det betimelig å sette på bremsene. Våre lave strømpriser lokker til seg næringsliv, men er det fritt fram for hvem som helst å «bruke opp» strømmen vår? Ønsker vi at den typen bedrifter etablerer seg her, med et enormt strømforbruk og få positive ringvirkninger for lokalsamfunnet?

Både kraftnæringen og politikere har stilt spørsmål om dette, og det er en debatt som tvinger seg fram. Men det er ikke nettselskapene eller kraftprodusentene som kan bestemme dette, det er opp til politikerne (og oss velgere). Midt-Norge har nå en stor konkurransefordel med billig strøm. Da virker det dumt å sløse bort strømmen på fabrikker som gir oss lite tilbake.