Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Jan Olav Sivertsen, planprosessleder i Nye Veier

Kommentar til Randi Rognes sitt leserinnlegg i Trønderbladet 07.09.21.

Her kan du lese innlegget fra Randi Rognes i Trønderbladet 7. september

Nye Veier registrerer henstillingen til Randi Rognes i Trønderbladet 07.09.21, men minner om at det er kommunene som avgjør hvilken trasé det blir forbi Støren, ikke Nye Veier.

Nye Veier jobber videre med begge alternativene. Vi trenger mer kunnskap for å kunne gi kommunene en velbegrunnet anbefaling om hvilken trasé de bør gå videre med. Vi har blant annet utført grunnundersøkelser for å sjekke realismen i tunnelalternativet, og vi har utarbeidet en rapport som sier noe om hvordan tunnel gjennom Mannfjellet kan påvirke Støren som tettsted og næringslivet der. Vi holdt et folkemøte om dette i juni der vi presenterte funnene i rapporten. De som ikke fikk det med seg, kan ta en titt på nyeveier.no. Der ligger både opptak av møtet og selve presentasjonen som ble vist.

Les også: Frykter E6-bygging i Gauldalen blir stanset

Kommunene har bedt Nye Veier om å lage en silingsrapport for de to traséalternativene. Denne rapporten vil ligge til grunn for Nye Veiers traséanbefaling. Det er imidlertid Midtre Gauldal og Melhus kommune som gjør det endelige trasévedtaket.

Dersom kommunene vedtar dagsone-alternativet forbi Støren, vil Nye Veier gå i dialog med berørte parter, som blant andre barnehagen og barneskolen på Støren, for å bli enige om hvordan området skal skjermes for støy. Nye Veier har ingen intensjoner om å lage en «fengselsmur» for barna på Støren.

– Nye Veier jobber videre med begge alternativene, skriver Jan Olav Sivertsen i sin kommentar. Foto: Nye Veier