Skrevet av Merethe Moum, formannskapsmedlem i Melhus kommune for Melhuslista

På grunn av utfordringer med kapasitetsøkning og plan om to tog i timen er Kvål en av flere togstasjoner som foreslås nedlagt. En nedleggelse av stasjonen på Kvål vil være dramatisk for Kvål som tettsted, og for Melhus som kommune. En slik nedleggelse kan vi ikke akseptere.

Se framover

I stedet for planlegging som skuer tilbake i tid må vi nå se framover.

Kvål har i dag et stort område på Hermannstad tilrettelagt for inntil 700 boliger. Området er allerede lagt inn i kommuneplanens arealdel og vil tilføre Kvål etterlengtede familieboliger og ny vitalitet. Om kort tid skal sentrumsplanen for Kvål vedtas, også her er det spennende muligheter for et sentrumsområde som ikke har hatt byggeprosjekter på over 20 år. I tillegg har vi alle som allerede er bosatt på Kvål. Det er svært viktig å sikre et godt og fleksibelt tilbud for de som pendler til Trondheim,  Værnes og omegn.

Et av argumentene fra Bane Nor viser til at det er relativt få som reiser med tog fra Kvål. Kanskje ikke så rart, da det inntil nylig har vært dobbelt så dyrt å reise med tog som med buss. Nå i vår er endelig billettprisene for tog blitt lik bussprisene. Dette vil selvfølgelig bidra til økt antall togreiser.

Det fins flere alternativer til å legge ned Kvål stasjon. Det enkleste og rimeligste vil være å fordele togtilbudet til allerede etablerte stasjoner. For hva skal vi med to tog i timen, hvis ikke toget skal stoppe der folk bor?

Byvekstavtalen

Melhus kommune er som kjent tilsluttet byvekstavtalen. En av de øvrige avtalepartene er Jernbanedirektoratet. Målet i byvekstavtalen er at flere skal velge å reise kollektivt, gå eller sykle.

Det er også ettertrykkelig fastsatt i byvekstavtalen at framtidas boligområder skal ligge ved kollektivknutepunkt. Hva da når et av de få kollektivknutepunktene vi har i Melhus kommune foreslås nedlagt?

Det føles meningsløst  å drive politikk der vi skal legge til rette for miljøvennlig transport , samtidig som Bane Nor og Jernbanedirektoratet ønsker å legge ned togstasjoner.

For å oppnå målene i byvekstavtalen må toget stoppe der folk bor. Det er åpenbart.