Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantenes egen holdning

Skrevet av Anita Lange, HTV Skolenes Landsforbund

Anita Presthus, seksjonsleder i Fagforbundet

Pedagoger, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, helsesykepleiere, sosialarbeidere, vaktmestre og andre voksne som er ansatt i skolen ser elevene i ulike sammenhenger. De er derfor en stor del av elevens psykososiale miljø i skoletiden. Disse yrkesgruppene er likestilt når det gjelder å skape en trygg og forutsigbar skolehverdag. Dette vi har sett viktigheten av i vårt arbeid med IBSM (Inkluderende barnehage- og skolemiljø). Et prosjekt Midtre Gauldal-skolen har jobbet med en god periode.

Lederne i Skolenes landsforbund, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen sier allerede i 2016 til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). «at flere voksne med ulik yrkesbakgrunn i skolen vil styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en bedre skolehverdag».

Dette utsagnet stiller vi oss bak ettersom vi har erfart viktigheten i å stå samlet i en travel skolehverdag. Å se enkelteleven i et klasserom med 26 elever er ikke alltid like lett. Friminuttene kan også være uoversiktlige og utrygge for sårbare elever. Derfor er pedagoger avhengig av å spille på lag med andre yrkesgrupper som blant annet barne- og ungdomsarbeidere.