Skrevet av Erling Aase

I Trønderbladet 19.11.2021 har Ingvar Ree noen bemerkninger angående ny E6 i området ved Hovin. Dessverre er deler av dette svært uklart fremstilt, og noe av det tenderer også til hva man kan kalle useriøst.

Ree antyder at Nye Veier har hentet frem et gammelt forslag til trasé øst for Gaula. Dette er feil! Det vet også Ree meget godt, i motsatt fall burde han sjekke opp dette før han tar pennen fatt.

Forslaget han henviser til ble nemlig lagt til side, da det ville medført en svært kostbar flytting av jernbanelinja.

Traséen på østsiden av Gaula som nå er aktuell vil bli lagt øst for jernbanelinja. Dette medfører riving av to gårdsbruk og tre eneboliger: Gårdene Røskaft Søndre og Røskaftbrauten samt undertegnedes enebolig må rives, i tillegg til to eneboliger ved bygdatunet.

Ree  nevner ikke de førstnevnte med ett ord, og det hadde vel kanskje vært like greit om han også hadde unnlatt å nevne de to eneboligene ved bygdatunet.

Der har han imidlertid IKKE noe problem med å erstatte de to eneboligene med en kulvert! Med et pennestrøk greier han å “utslette” to eneboliger til fordel for en kulvert, i den hensikt å fremme bygdatunets ve og vel.

Riktignok slenger Ree på ordet hvis i forbindelse med at disse to eneboligene kanskje må bort, men det hjelper lite. Det er i beste fall respektløst å sitte i sin egen trygge bolig og nærmest skissere bygdatunets fremtid, på bekostning av andre menneskers hus og hjem.

Hvis Ingvar Ree er så veldig opptatt av bygdatunets fremtid, bør han i så fall applaudere vestalternativet, med bro over Gaulfossen. Da unngår man å komme i berøring med bygdatunet.

Det er her det blir useriøst: Jeg har registrert at Ree er svært bekymret for å få ny E6 i sin umiddelbare nærhet, men på østsiden av Gaula betyr tydeligvis hus og hjem lite. Enten det gjelder de to eneboligene ved bygdatunet, eller de nevnte gårdsbruk nede ved Brautasvingen.

Jeg setter min lit til at vi har oppegående kompetente politikere i Melhus, som tar sine standpunkt uavhengig av mer eller mindre useriøse innspill fra hylekor rundt om.

At folk som risikerer å miste gården sin oppløfter sin stemme har jeg full forståelse for. Det er mye historie som er knyttet til gårdsbruk, der slekter har bodd i generasjoner.

Dessuten vil ofte svært verdifull innmark gå tapt der den nye E6 blir lagt.

Det er ingen som liker tanken på å miste huset sitt; heller ikke undertegnede. Vi skal likevel bestrebe oss på å sitte såpass stille i båten, at vi unngår å peke på andre sitt hus hvis vi er redde for å miste vårt eget.

Vi bør alle prøve å opptre med en viss grad av respekt og verdighet.