Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

Staten ønsker gjennom byvekstavtalen å redusere bruken av personbiler og få folk flest til å benytte miljøvennlige transportmidler.

Hvorfor er Midtre Gauldal med 6000 innbyggere, derav 2370 på Støren holdt utenfor sone A.

Hvis ikke Støren stasjon blir en del av Sona A og tilknyttet byvekstavtalens priser, vil det neppe bli mange reisende med tog fra Støren. Det svekker muligheten for å utvide bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen og det gjør det vanskeligere for kommunens ambisjon om å være regional senter og bygge arbeidsplasser i Midtre Gauldal.

Antall reisende med AtB fra Støren har gått ned etter at det ble by takst til Ler. Nå er det by takst, 40 kr, med AtB i hele Melhus helt til Stjørdal. Det samme gjelder på tog hvor man subsidierer togtilbudet slik at man kan benytte tog på lik linje med buss.

Hvor logisk er det at innbyggerne på Støren må betale 99 kroner mer til Trondheim enn de fra Lundamo/ Hovin gjør, og hele 168 kroner mer til Stjørdal.

Det bygges nå jernbaneverksted og hensettingsspor på Støren for inntil 9 togsett. Det er bebudet times avganger fra Støren stasjon til Steinkjer fra 2023. Allerede fra 2022 bør det være mulig å få til økt frekvens på morgen og ettermiddag til Støren, all den tid togene skal «overnatte» på Støren. Som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting ser jeg det som naturlig at man utvider byvekstavtalen til å gjelde inn til Støren og det er ingen grunn til å vente. Det var Staten som avgrenset hvilke kommuner i Trondheimsregionen som fikk ta del i byvekstmidlene. Det logiske nå er etter Pensjonistpartiets mening å bygge opp under Støren som et knutepunkt både geografisk og funksjonelt i form av vei, bane og buss.

Det er ingen grunn til å vente med å utvide sonen til knutepunktet STØREN.