Av Midtre Gauldal Arbeiderparti

På formannskapsmøtet i Midtre Gauldal kommune den 28.04.22 stilte Kåre Merket, på vegne av Arbeiderpartiet, spørsmål om det vil bli heist flagg på kommunale bygg på Frihetsdagen 8. mai.

Bakgrunnen for spørsmålet er at det i de siste åra ikke har vært flagget på alle bygg den 8. mai, og det har det kommet noen reaksjoner på.

Arbeiderpartiet oppfordret videre til at det nettopp i år bør flagges ved alle kommunale bygg med tanke på situasjonen i dagens Europa. Det ble enighet om at oppfordringen skal følges.

Midtre Gauldal Arbeiderparti oppfordrer også alle innbyggere til å flagge på Frihetsdagen den 8. mai.