Midtre Gauldal kommunes motto er: ”Først inn i framtida”, framoverlent og raus.

Hvis vi som gauldalinger skal trekke fram noe som kommunen vår er kjent for, vil nok mange nevne Marit Bjørgen, laksefisket i Gaula og til slutt kanskje også Forollhogna nasjonalpark. Elva Gaula og Gauldalsvidda er noe av det mest unike vi har. Ca. 50 % av arealet i Forollhogna nasjonalpark ligger innenfor våre kommunegrenser. Ingen annen kommune eier så mye av de verna områdene i parken som kommunen vår. Ordfører Sivert Moen er leder i styret for nasjonalparken. Kontoret for Nasjonalparken ligger i Røros. I Vingelen har de opprettet en nasjonalparklandsby med den begrunnelsen at Vingelen er en naturlig innfallsport til nasjonalparken. Hva med Midtre Gauldal? Er ikke vår beliggenhet og nærhet til området mer egnet?

– Skal de satse videre på det som er bygd opp til nå og jobbe for å anlegge et nasjonalparksenter/besøkssenter her på Støren? Eller skal de sette strek over merkevaren Natursenteret og lage et helt annet konsept i bygget? skriver Kari Haukdal og Randi Rognes i innlegget. Foto: Simen Meisdal

I sin tid gikk kommunene Midtre Gauldal, Melhus og Holtålen sammen og fikk bygd et natursenter på Støren, Laksesenteret, som det tidligere het. Dette var en dugnadsinnsats hvor det ble solgt aksjer for 2000 kr pr aksje. Det var viktig å få ansatt folk som kunne forvalte villaksen og yte service overfor turister som kom for å fiske. Natursenteret ble fort et samlingssted for laksefiskerne, men også for andre turister som var interessert i naturområdene i Gauldalen. Det ble naturlig å legge turistinformasjonen her. Huset ble rost av mange da det ble etablert.

Intensjonen med Natursenteret var å ivareta og utvikle laksefisket og å profilere Gauldalen for turister som var interessert i friluftsliv, jakt og fiske i en variert og ren natur. Det ble også etablert et utsalg med lokalprodusert kunst- og handverk og lokal mat. Utstillingen Fra fjell til fjord viser flora og fauna fra utspringet av Gaula til elva renner ut i fjorden. Her var Arne Jakobsen en ildsjel i arbeidet. Natursenteret ble en perle i handelssenteret på Prestteigen og ble besøkt av mange.

Dessverre trakk både Holtålen og Melhus seg etter noen år da de mente at de ikke fikk nok tilbake av samarbeidet. Nå er Natursenteret stengt i påvente av at kommunen og styret av senteret skal finne løsninger for videre liv i bygget.

Skal de satse videre på det som er bygd opp til nå og jobbe for å anlegge et nasjonalparksenter/besøkssenter her på Støren? Eller skal de sette strek over merkevaren Natursenteret og lage et helt annet konsept i bygget? Hva vil tjene kommunen og næringslivet på sikt?

Ordføreren har sendt en e-post etter henvendelse om arbeidet med besøkssenter: Takk for støtte. Vi arbeider med saken og har behandlet det i Nasjonalparkstyret. Vegen videre vil kreve en del arbeid. Først må vi skaffe oss kunnskap om det som kreves av et slikt senter. Så må vi en ny bevilgning over statsbudsjettet. Det må vi gjøre via politiske kanaler. Førstkommende møte i Nasjonalparkstyret er på Støren. Da prøver vi å få tak i noen fra Miljødirektoratet som kan ta oss videre i prosessen.

Denne e-posten er fra i sommer. Hvor står saken nå?

Det går rykter om at det alt er bevilget 600.000 kr til videre arbeid, så hvorfor nøle med å planlegge dette skikkelig og satse også egne midler? Hva med midler som er gitt gjennom Omstillingsprosjektet? Lever kommunen opp til sitt eget motto om å være først inn i framtida? Framoverlent?

Om du går inn på nettet og søker etter overnatting og turmuligheter i vår kommune, er det lite å finne. Det er en utfordring at det særlig er turen opp til Forollhogna som blir omtalt. Det har ført til at reinen i området har lagt om trekkveiene sine og dermed kommet på rødlista over truede arter. For å bøte på dette er det gjort et arbeid med å opparbeide parkering, bygd utedoer og merket stier til mange flotte turdestinasjoner i Budalen, men dessverre har jeg ikke funnet at dette er publisert på internett hvor ukjente turgåere søker når de planlegger sine turer. Her finner jeg heller ikke Budalsfjellas mange åpne buer som skal være tilgjengelige for de som ønsker overnatting. Dette er bare et par eksempler som jeg har lett forgjeves etter. Arbeidet med denne informasjonen var planlagt, men ble stoppet da nedlegging av Natursenteret ble et faktum.

Noen må ta ansvar for å informere om og presentere alle muligheter for friluftsliv i kommunen vår. Det må også arbeides for at det blir et bredt samarbeid mellom alle aktører som er viktige for å ivareta og utvikle for kontrollert ferdsel i naturområdene våre, og som ikke skader arter på rødlista.

Natursenteret vil være det stedet som kan utvikles til å ivareta disse oppgavene. Beliggenheten på Prestteigen er ideell da vi har kontorene til Fjellstyrene, Statens naturoppsyn og Statsskog her, naturlige samarbeidspartnere for Natursenteret om det utvikles videre som et besøkssenter for nasjonalparken. Det går rykter om at disse etatene ønsker seg kontorer i Natursenteret.

Natursenteret er allerede i dag en samarbeidspartner for lokale matprodusenter. Det kan også utvikles til å bli et kraftsenter i arbeidet med å informere turister om aktører som ønsker å tilby overnatting og aktiviteter som attåtnæring eller hovednæring i grendene våre. For tiden er det in å tilby glamping til et stadig økende antall personer og familier som ønsker spesielle opplevelser. Et godt eksempel her er Hytta i treet som vi har et eksempel på i Soknedal. Her kan flere av våre flinke håndverkere finne en nisje i samarbeid med lokale oppsittere, og ikke minst lokale matprodusenter som kan tilby middag og frokost til de som overnatter.

For å skape noe i likhet med Inderøya og Den Gyldne Omvei, må det samarbeid til mellom aktører som er etablert og de som ønsker å utvikle noe nytt. Noen i kommunen må ta de nødvendige grep for å få etablert et godt drevet natursenter som kan drifte disse oppgavene.

– Natursenteret ble en perle i handelssenteret på Prestteigen og ble besøkt av mange, skriver innleggsforfatterne. I mai var Andrea Røe, og moren Maria Eugenia Moscoso fra Lima i Peru en tur innom Gaula natursenter. Malin Granlund Larsen (16) jobber i Gaula natursenter. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Et natursenter må ha disse funksjonene:

a.       Være et besøkssenter for Forollhogna nasjonalpark.

b.        Kunne gi god informasjon både på nett og i møte med folk.

c.       Arbeide for et godt samarbeid med aktører som kan tilby gode opplevelser for turgåere og andre turister.

d.       Ivareta naturmangfoldet i både nasjonalparken og landskapsvernområdene i kommunen vår, og spesielt ivareta rødlista arter som villrein og villaks. Dette i samarbeid med SNO, fjellstyrene og Statsskog.

e.       Selge produkter fra lokale matprodusenter og kunst- og håndverkere. Børs Basar må videreføres.

f.        Være et møtested og gi god informasjon til laksefiskerne som fisker i Gaula

g.       Gi lokalbefolkningen gode opplevelser.

Det er mange aktører som melder seg på og ser muligheter for bygget. Det er nå viktig at de som skal bestemme dette tenker langsiktig og setter bygget inn i en helhetlig sammenheng.

I omstillingsprosjektet er det lagt føringer for å utvikle turisme, næring i hele kommunen og bolyst. Hvordan bygge videre på det som allerede er etablert og utvikle dette videre?

Natursenteret vil være et eksempel på nettopp det å bygge videre på kvaliteter som kan tas vare på og videreutvikles. Virksomheten her må være rettet mot utvikling av turisme og reiseliv og stimulere turister til å besøke kommunen vår.

Skal vi få et besøkssenter for nasjonalparken, må kommunen vise til hva vi alt har. Å sanere Natursenteret vil være en melding om at kommunen ikke mener alvor med søknaden sin om å ta eierskap i utviklinga av nasjonalparken! Det vil være en spiker i kista for kommunens videre utvikling på området.

Vi vil minne om ordfører Sivert Moens egne ord i innlegget hans i Gauldalsnytt juli 2021:

”Framover må vi videreutvikle fritids- og ferieturismen. Gjennom Gaula Natursenter må vi sette hele Gauldalen på kartet som egen destinasjon. Vi må få større bredde og flere tilbud. Det vil gi muligheter til å utvikle nye arbeidsplasser innen opplevelsesnæring. Vi må stå sammen og gripe de muligheter vi har til å vise fram Gauldalen som den perla den er. Sammen har vi i Gauldalen mye, fra fjord til fjell, som andre dalfører kan misunne oss.”

Vi henstiller til ordføreren og politikerne om å huske disse ord i den videre prosessen om Gaula Natursenter.