– Gangbrua er farlig. Syklister har stor fart, sier en ung syklist som jevnlig ferdes over den nye gangbrua over E6, til Trønderbladets utegående reporter.

Syklisten forteller at enkelte syklister kommer brått på. I den enden av gangbrua som vender mot veien på Lenamælen, er det dårlig sikt på grunn av en støyvoll og et støygjerde. Om en kommer i sykkelfart over gangbrua, er det vanskelig å se personer som går eller sykler på veien. Mange har tatt i bruk gangbrua etter at den ble ferdigstilt, og den er blitt en del av det store turveisystemet i Melhus sentrum.

Et par turgåere forteller at det er en del barn og unge som ferdes på elsparkesykkel og sykkel, men at de som regel hører at de kommer slik at de kan være oppmerksomme.

Gangbrua er delvis finansiert av Miljøpakken, og prislappen er rundt 30 millioner kroner. Den er bygd for å få flere til å gå og sykle i Melhus sentrum, og den er bygd som en bue over E6. Oppe på gangbrua kan det blåse nokså friskt.

Her er det ikke så lett å se en syklist før vedkommende plutselig er ute på veien der turgåerne er. Foto: Gunn Heidi Nakrem