KOMMENTAR: Hvilke forventninger har du til det kommende året? Jeg har mange, når det kommer til utvikling i Melhus og Midtre Gauldal.

For å ta Melhus først. Jeg forventer først og fremst at det blir fortgang i boligbyggingen i kommunen. Altfor lenge har det vært stillstand. Det gjelder hovedsakelig i nedre Melhus, men også på Gåsbakken og Lundamo. Dette påvirker skoler og idrettslag, som rett og slett mangler barn. Jeg skjønner ikke hvorfor tilretteleggingen av tomter skal ta så mye lengre tid i Melhus enn i andre kommuner.

Jeg forventer også at sentrumsplanen for Melhus blir ferdig. Byggestoppen har i praksis ikke vært særlig dramatisk, siden de planlagte byggeprosjektene har gått sin gang. Men det er definitivt ikke et heldig signal til omverdenen at det er «byggestopp på Melhus». Det vitner om en kommune som ikke makter å være i forkant av utviklingen. Når det gjelder selve planen hadde det vært fint om den viste et framtidig sentrum som ikke er så dominert av biler. Til tider minner Melhus sentrum om en eneste stor parkeringsplass. Men det er ikke enkelt å få til dette, for med handelsnæringen, mange leiligheter og pendlerparkering, er det et stort behov for parkeringsplasser. Og vi vet at parkeringshus er svært kostbare.

I Midtre Gauldal er det også mangel på boligtomter. Men der er kommunen mer offensiv, og kommer til å få tomter klare. Det er dessuten usikkert hva som vil skje med boligmarkedet på Støren når Norsk Kylling flytter fabrikken. Det er imidlertid så lenge til at å vente og se ikke er et alternativ. Når ny E6 en gang blir ferdig, kommer Støren og Midtre Gauldal til å bli mye mer attraktivt som boområde for pendlere. Da kommer helt sikkert etterspørselen etter boligtomter langs E6-aksen til å øke. Midtre Gauldal har hatt nedgang i folketallet de siste årene, men med en god boligpolitikk er jeg sikker på at denne trenden vil snu. Og når det gjelder næringsområdet er kommunen særdeles framoverlent, selv om Norsk Kylling valgte å flytte.