Sen postgang mellom Melhus rådhus og Gimse

Postens presseavdeling må vel kunne gjøre rede for hvorfor det tar minst en uke å sende et brev fra Melhus rådhus til Gimse, skriver Helge Bjørn Bæverfjord i innlegget.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et leserinnlegg. Det gir uttrykk for leserens egen holdning

Skrevet av Helge Bjørn Bæverfjord

I Trønderbladet tirsdag 13. juli er det et oppslag om undertegnede som ikke får sakspapirene i tide. For ordens skyld vil jeg nevne at det ikke har vært noen kontakt mellom Trønderbladet og meg om denne saken, selv om det er mulig å tro det når en ser bilde og overskrift.


Brevet tok ni dager fra rådhuset til Gimse - Posten avviser sen postgang

Utvalgsmedlemmer kan bli nødt til å hente saksdokumenter på rådhuset fordi Posten ikke får dem fram i tide.

 

Når jeg velger å kommentere oppslaget, skyldes det at jeg stusser litt over kommentaren fra postens presseavdeling. Brev til medlemmene av kommunens klagenemnd må være blant den knapt 10 prosent av posten som har lengre framsendingstid enn de inntil tre dagene posten selv regner for normalt.

Klagenemnda holder vanligvis sine møter på torsdager. Sammen med innkalling får medlemmene beskjed om når sakspapirene sendes, til vanlig onsdag i uken før møtet. Jeg mottar brevet med sakspapirene tirsdag eller onsdag i påfølgende uke, dvs. etter 7 eller 8 dager. En gang kom brevet et par timer før møtestart på torsdag, dvs. etter 9 dager. For å ha nødvendig tid til å forberede møtet, har jeg gjentatte ganger måttet be kommunen om kopier av sakspapirene og egenhendig hentet disse i resepsjonen på rådhuset.


24-åring går postrute fra 1868

Mads Heggen har brukt 21 dager på postruta langs kysten, mens et brev til Gimse tar 9 dager i postgangen.

 

Det interessante spørsmålet her er hvilken postal reise kommunens brev til meg har vært med på fra det blir innlevert på postmottaket og til det omsider lander i min postkasse på Gimse. Selv har jeg minimal kunnskap om postal logistikk, men postens presseavdeling må vel kunne gjøre rede for hvorfor det tar minst en uke å sende et brev fra Melhus rådhus til Gimse.