Tanker rundt «en god eldreomsorg» i Midtre Gauldal - før, nå og i framtida

Hvor skal de som trenger pleie, omsorg og trygghet få bo når eldrebølgen kommer?

Singsås bo- og dagsenter. 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Oddveig Øyan Fagerbekk


Tilfeldigvis den siste tiden, har jeg truffet flere av mine kjente som jobber i eldreomsorgen i Midtre Gauldal. Som naturlig er, spør vi hverandre om hvordan det står til når vi møtes. Felles for disse jeg har møtt er at de er så frustrerte over jobbsituasjonen. Uttalelser som: gruer meg til ferieavviklingen, dette orker jeg ikke lenger, har mest lyst til å si opp stillingen min, finne meg noe annet å jobbe med.......


Vil utbedre for tre millioner

Kommunedirektøren opplyser at Singsås bo- og dagsenter vil ha store framtidige vedlikeholdskostnader, samt at det heller ikke er et funksjonelt bygg.

 

Ord som nedfasing, innsparing og effektivisering sliter! De får stadig flere arbeidsoppgaver og ikke noen flere ansatte. Ting fungerer ikke og det blir på grensen til det uforsvarlige. Vi må ta vare på helsearbeiderne våre som har god kompetanse i jobben de utfører.

Jeg har lang erfaring med eldreomsorg innen familien. Helt ifra først på 80-tallet, da jeg hadde mine besteforeldre på helsesenteret på Støren. Der var det da to avdelinger – rød og blå avdeling. Besteforeldrene mine hadde fått være hjemme på gården så lenge som mulig, med den nærmeste familie som stilte opp og hjalp til.

Det samme har skjedd med mine svigerforeldre og foreldre. De har fått være lengst mulig hjemme på gården, med flere boende i samme hus. Og hjemmesykepleie da det trengtes. Helt til heldøgns pleie ble nødvendig, og de kom på helsesenteret. Dyktige helsearbeidere både i hjemmesykepleien og på helsesenteret. De hadde det bra og fikk den pleien de skulle ha.

Men i dag er det ikke så mange som kan stille opp og hjelpe til hjemme. De fleste er borte på jobb på dagtid, og de fleste eldre bor i egne boenheter. Og her skal de gamle altså være, om de føler seg trygge eller ikke!

På Singsås Bo- og dagsenter har jeg to tanter som bor. De flyttet dit nettopp av den grunn at de var blitt enslige og søkte trygghet oppå «aldersheimen». Men det gikk ikke så lenge før det ikke ble noen betjening der, og dermed har også mange av beboerne flyttet. Det er alltid trivelig å komme dit på besøk, og ta en kaffekopp sammen med dem i deres fine lyse leiligheter. Bare så synd at stordelen av byggets rom og leiligheter er tomme! Bare fire beboere er igjen. Og til høsten er Soknedal Bo- og dagsenter bestemt nedfaset også.

Nå sies det at bygda, sosialt fellesskap og frivilligheten skal stå sentralt i eldreomsorgen. Er det ikke nettopp sånn det har vært fram til nå? Det er ikke noe nytt. Hvor mye har vel ikke sanitetsdamene og bygdekvinnene hjulpet til med. Kjøpt inn TV-er, møbler og andre ting rundt omkring på aldersheimene, og arrangert basarer i alle varianter. Julemesser, korps og kor, vi kan bare nevne i fleng. Hva kan bli bedre?

Å styrke hjemmesykepleien og hjemmetjenesten lurer jeg også på hvordan kommunen skal klare. Når flinke, pliktoppfyllende pleiere ønsker å søke seg bort. Jeg følger også med i lokalavisene og leser at det stadig er nye ledere innen de forskjellige avdelingene. Hvorfor?

Selv jobber jeg i tannhelsetjenesten (fylkeskommunal) og vi har en viss kontakt med de ansatte på helsesenteret og i hjemmesykepleien. Det blir flere og flere eldre som har sine egne tenner, og de eldre syke blir ikke i stand til å pusse selv. Oppgaven med tannpuss (med samtykke) blir også pålagt pleierne i institusjon og hjemmesykepleie, i tillegg til alt det andre de har å gjøre. Dette ser vi godt på tannklinikken at det er et stort behov for å gjøre.

Jeg leser i Gauldalsposten at MG kommune har betalt 2 mill. kroner i bot til St. Olavs de første 4 md. i år, fordi at de ikke har plass til å ta imot pasientene på Støren. Noe av begrunnelsen til at Singsås og Soknedal Bo- og dagsenter skal legges ned, var å spare penger. Hvordan skal vi forstå dette regnestykket? Og hvor skal de som trenger pleie, omsorg og trygghet få bo når eldrebølgen kommer?

Jeg ønsker en verdig alderdom for alle.


Jo, det har vært aktivtør i Singsås

En aktivitet er så mye mer enn å lage produkter og spille bingo.Bygda skaper trivsel på bo- og dagsenteret

- Det er veldig hyggelig å få besøk, sier Gunvor Wilmannsøien, Bjørg Røsbjørgen og Kjellrun Kirkhus.