Jo, det har vært aktivtør i Singsås

En aktivitet er så mye mer enn å lage produkter og spille bingo.

Singsås bo- og dagsenter  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av aktivitør Grete Folstad

En kommentar til innlegget til Kari Reiten.

Svein Olav Johnsen har helt rett i at det har vært aktiviteter ved Singsås bo- og dagsenter i det siste året. Men på grunn av korona og smittefare har det vært reduserte aktiviteter.

En aktivitet er så mye mer enn å lage produkter og spille bingo. Quiz, kryssord, male, fargelegge, steke vafler, bake, mat, musikk, sang, lydbøker, små huslige aktiviteter, sittedans, trim, samtaler, bøker, se på bilder, mimre og glede seg over de små ting, for å nevne noe.

For noen blir det bare et øyeblikks opplevelse.

Hjalp noen beboere med private håndarbeider som de beholdt selv.

Som aktivitør er det viktig å ta hensyn til den enkeltes funksjonsnivå, situasjon og mulighet for aktivitet. Se mennesket bak sykdom og andre utfordringer. Legge vekt på mestring og verdighet.

God sommer!


Bygda skaper trivsel på bo- og dagsenteret

- Det er veldig hyggelig å få besøk, sier Gunvor Wilmannsøien, Bjørg Røsbjørgen og Kjellrun Kirkhus.