Senterpartiet vil ha nytt kryss NÅ, ikke i neste NTP

Vi mener at tabben ble gjort av vegvesenet og direktoratet, og de må finne penger til dette internt.

Gunn Iversen Stokke er utålmodig med å få utbedret Klettkrysset. Men de mener NTP ikke er veien å gå for å få det til.  Foto: Anette Vårvik

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Gunn Iversen Stokke, ordfører i Skaun

Takk til Sivert Bjørnstad for interessen rundt Klettkrysset. Det har ikke manglet på henvendelser og skriverier fra flere hold og det at Frp nå fokuserer på dette er bra. Bjørnstad påstår at Senterpartiet ikke ønsker å sette av penger til krysset på Klett, og synes jeg skal beklage dette overfor velgere og bilister som i en årrekke har betalt bompenger på veien. Er det noen som skal beklage må det være regjeringspartiene som ikke har stilt krav til sine samferdselsministre under denne saken. Frp hadde ansvaret da problemene ble kjent, med statsråd Solvik-Olsen og med statsråd Dale. Det har vært mange besøk og henvendelser om Klettkrysset i denne tiden, men ingen ting er gjort. Den siste tiden har statsråd Hareide fra KrF hatt ansvaret. Jeg har selv kontaktet Hareide om saken og svaret fra ham og regjeringen er at ikke alle strekninger kan prioriteres i Nasjonal transportplan (NTP), men at han ser hvor farlig krysset er og «vil følge med det». Det forstår jeg, men dette må ordnes utenom de øvrige prioriteringene, det har Frp og dagens regjeringspartier hatt god anledning til å gjøre.

Det er også fra samferdselshold i fylket blitt foreslått å forskuttere Klettkrysset med udisponerte midler i Miljøpakken, noe statsråd og regjering sier nei til da de mener tiltaket må inn i NTP først. Det er uforståelig, dette er ikke et nytt prosjekt, dette er feilvurderinger gjort fra statlige etater og må ryddes opp.

Senterpartiets medlemmer ba i behandlingen av NTP regjeringen følge opp utfordringene på Klett med Trondheim kommune og Statens vegvesen slik at man finner løsninger på finansiering. Dette er en konkret bestilling som jeg støtter fullt ut. Vi mener at tabben ble gjort av SVV og direktoratet og de må finne penger til dette internt og ikke bruke midler i NTP som heller kan gå til vegprosjekt andre steder.

Så svaret til Bjørnstad er at vi har nok samme mål, nemlig å få et bedre Klettkryss, men vi i Senterpartiet krever en raskere handling gjennom at statens Vegvesen og direktoratet selv erkjenner rotet og betaler nytt kryss, mens dere i Frp vil ha dette inn i NTP noe som kan utsette bygging i opptil 12 år og som da tar ressurser fra nye prosjekter. Måler er det samme, men vegen dit er vi uenige om.


Nye Veier ser på alternativer for lang E6-strekning

E6-strekninga gjennom Midtre Gauldal og Melhus er fortsatt ikke avklart.Svært skuffet over at det ikke kommer penger til Klettkrysset eller Soknedalstunnelen.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad er svært skuffet over at det ikke kommer penger til Klettkrysset eller Soknedalstunnelen.