Debatten på Facebook

- Har de det så godt hjemme, i ensomheten?

Dette mener politikerne - og leserne om framtidas Melhus

I eget hjem til de er 100 år....litt av en visjon. Da hadde man ikke trengt mange plasser på sykehjem (og spart mange kr. som kan være den egentlige grunnen), skriver en leser i debatten på Facebook. Her ser vi Horg helse - og omsorgssenter.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette ønsker politikerne skal bli framtidens Melhus

Et godt fastlegetilbud, utvikling i alle tettsteder og bemanningsvennlige boliger står på ønskelista til formannskapet.Et godt fastlegetilbud, utvikling i alle tettsteder og bemanningsvennlige boliger står på ønskelista til formannskapet.