Åpent brev til politikere og folkevalgte i Melhus

Vi ber dere om hjelp til å få partene tilbake til forhandlingsbordet.

Gunhild Høvik (t.h.) og Bente Estenstad fra Utdanningsforbundet Melhus.  Foto: privat

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning


Innlegg skrevet av Marthe Eidissen Holmeide, Fysioterapiforbundet

Elfrid Halseth, Ergoterapiforbundet

Elin Johansen, Sykepleierforbundet

Bente Estenstad og Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet


Vi ønsker å engasjere dere i den pågående konflikten mellom UNIO og KS, og be dere om hjelp til å få til en avtale mellom partene. UNIO er Norges største hovedorganisasjon for medlemmer med høyere utdanning, og har medlemmer i 13 fagforbund. I Melhus er disse forbundene del av UNIO: Sykepleierforbundet, Ergoterapiforbundet, Fysioterapiforbundet og Utdanningsforbundet.


Utdanningsforbundet Melhus har lokaler i Melhus sentrum. 

 

Streiken startet 27. mai, og trappes opp 2. juni. Da vil mer enn 20.000 UNIO-medlemmer landet over legge ned arbeidet. Våre medlemmer i Melhus er enda ikke tatt ut i streiken, men blir dette langvarig vil Melhus kommunes innbyggere berøres.

Vi har stor forståelse for pandemisituasjonen Norge og kommunene er i nå, men vi har ingen tid å miste. Det handler om vår felles fremtid, kvalitet på tjenester vi trenger gjennom hele livet, særlig når vi blir eldre eller syke, og om tryggheten og opplæringsmulighetene barna møter i barnehagen eller på skolen.

Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. Oppdaterte tall fra 2020 viser at mens kommunal sektor godtok tilbudet på 1,7 % lønnsøkning, fikk ansatte i privat sektor 2,2%. Dette er ikke tilfredsstillende, og vi krever derfor en klar reallønnsvekst for våre grupper.

Årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, og må følges opp i kommende tariffoppgjør.

- Vi er klar for lønnshopp.  Foto: Gunhild Høvik

 

Det må være attraktivt å jobbe i kommunal sektor. For å få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker.

Tall fra samordnet opptak viser en sterk nedgang i søkertall til bl.a lærerutdanningen. Dette gjelder flere av profesjonene. I årene som kommer vil det bli enda vanskeligere å rekruttere kvalifisert personell. KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.

Det er åpenbart at lønnsnivået er for lavt til å beholde, mobilisere og rekruttere helsepersonell. Nye tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7 000 sykepleiere, en økning på 1 800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene.

Økt lønn til våre medlemsgrupper er en investering i fremtidens velferd i kommunene, en investering i barn og unge, oppvekst og helse. Det kan bli veldig dyrt å la være!


Vi ønsker ikke streik. Vi kan avslutte streiken så snart KS kommer tilbake til forhandlingsbordet med et bedre tilbud. Denne streiken må KS ta ansvaret for. Det er opp til arbeidsgiver å løse dette på en god måte slik at streiken kan avsluttes.


Mange har i fjor og i år sett den samfunnskritiske rollen vi har. Nå er det på tide at dette anerkjennes også lønnsmessig, slik at vi sikrer rekrutteringen til disse yrkene. Applaus betaler ikke regningene våre!


Utdanningsforbundet Melhus: - Vi er klar for å streike

- Vi er ikke tatt ut enda, men vi er i konflikt, sier Gunhild Høvik, leder i Utdanningsforbundet Melhus.

 

Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse, stort ansvar og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge. Likevel er det kritisk mangel på kompetanse både i barnehage og skole, og helse- og omsorgstjenestene.

Vi ber dere om hjelp til å få partene tilbake til forhandlingsbordet, og at vi får til en avtale som sikrer rekrutteringa til kommunal sektor i årene som kommer.