Jo, Frode Stenmo, vi i MDG er like glad i barna våre som alle andre!

Vi vil ikke skrinlegge fordi vi synes alt er fint og flott med dagens E6, men fordi alternativet kunne ha vært en mye mer nøktern, men fortsatt trafikksikker, løsning.

Kapasitetsøkende motorveier som legger beslag på enorme arealer mener vi i MDG bør være et kapittel vi kan legge bak oss. Dermed vil vi skrinlegge Nye Veiers prosjekt E6 Kvål-Gyllan, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra E6 ved Lundamo.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Anne Mari Lund, lokallagsleder Melhus MDG
Ask Ibsen Lindal, stortingskandidat Trøndelag MDG
Gjertrud Berg, medlem hovedutvalg veg Trøndelag fylkesting


Svar til Frode Stenmo sitt innlegg i Trønderbladet 15. mai.

Vi er alle glade i barna våre og gjør vårt beste for at de skal få gode, trygge liv. Vi må gjøre veiene våre sikrere og vedlikeholdet på veiene bedre slik at vi reduserer ulykkesrisikoen. Der er vi helt enige.

Du viser til et oppslag i VG der MDG ikke ønsker gigantiske motorveier med fire kjørefelt og kurvatur som tillater kjøring i 110 km/t. Kapasitetsøkende motorveier som legger beslag på enorme arealer mener vi i MDG bør være et kapittel vi kan legge bak oss. Dermed vil vi skrinlegge Nye Veiers prosjekt E6 Kvål-Gyllan. Vi vil ikke skrinlegge fordi vi synes alt er fint og flott med dagens E6, men fordi alternativet kunne ha vært en mye mer nøktern, men fortsatt trafikksikker, løsning.

Når Nye Veier
kom inn i bildet vokste E6- prosjektet ytterligere på seg (uten at lokaldemokratiet fikk så veldig mye å si i den saken). Det blir feil å bygge en firefelts motorvei for 110 km/t for et trafikkgrunnlag som ikke finnes der nå, og Nye Veier har tenkt på et tall og kommet fram til at i 2040 vil årsdøgntrafikken være på 13 000. Dette er problematisk da vi vet at det i framtiden så må en mye høyere andel av godstransport over på bane, og tog og buss bør være førstevalget til de som pendler nordover eller sørover i Gauldalen. Dette for å nå klimamålene og for å spare natur og matjord. Men vi får ikke en sårt tiltrengt satsning på jernbane og kollektivtransport i Trøndelag så lenge pengene slukes av oppblåste motorveiprosjekter! Vi i MDG vil at veiene skal bli tryggere og bedre, men vi vil først og fremst bygge veier for folk, ikke trailere. Men for å få trailergodset bort fra veiene så må norsk veiutbygging kjøles ned og pengene over til båt og bane.

Motorveien oppover dalen er i ferd med å bygges, og nå går det etterhvert opp for folk hva konsekvensene blir: gårder og bolighus fraflyttes og rives, flotte jordbruksarealer forsvinner, natur og kulturminner blir ødelagt for alltid og det er store klimagassutslipp både i byggeperioden og etterpå. Sykkelturer langs vestsida av Gaula blir ikke lenger rekreasjonsturer langs boliger og jordbruksland. Det er sannsynligvis for sent å stanse veibygginga som allerede er i gang.

Nå er det ny trasé forbi Hovin det er mest diskusjon om. Her er veitraséen som den er i dag ikke i konflikt med myke trafikanter og vi mener den kan beholdes. Samme hvilken av de to aktuelle motorveitraséene som blir valgt blir den et stort sår i landskapet for all framtid. Det er ikke det vi i MDG ønsker å overlate til våre barn. Det er ikke det våre barn trenger i framtida.