Ny E6 kan gi næringsgrunnlag i Melhus!

Ny E6 gjennom Melhus kan bli en god måte og markedsføre Melhus kommune og tiltrekke turisme og ny næring på, om vi jobber raskt. Derfor håper jeg at flere ser verdien av verdiskapning langs gammel E6 trasé.

Med skilting på ny E6 kan Melhus kommune tiltrekke seg turisme og reiseliv, slik at det kan skapes næringsgrunnlag innenfor mat, kultur, overnatting og opplevelser langs «Den grønne omvei».   Foto: Ketil Petersen

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Adm. Ansv. i Smak og Opplev Melhus SA, Ketil Petersen

Ny E6 er et stort og inngripende tiltak i dalen. Dette kan velte om på store deler av næringslivet i lokalsamfunnet. Da spesielt de næringene som driver med reiseliv/turisme, småskala produksjon, besøksgårder og servicenæring. Skiltmyndigheter er straks klare til å produsere skiltene som skal opp på ny E6, og det er gjort kjent at kun de aller mest nødvendige skiltene blir plassert langs en 110-sone vei.

Med så få avkjøringsmuligheter det nå blir gjennom dalen vår kan vi risikere at all trafikk fyker forbi i full fart og får beskjed via skilter om å kjøre til Sandmoen i Trondheim kommune nordover og Støren i Midtre Gauldal kommune sørover. Det er jo kun der det blir bensinstasjoner, spisesteder og hvileplass for yrkessjåfører langs nye E6. Samtidig bygges det ny servicestasjon på Klett. Dette gjør at Melhus kommune risikerer å kun bli en transportetappe.

På gamle E6 sør for Melhus, var det er et digert skilt som henviser til Sandmoen i nabokommunen for spising, hvile og handel. Melhus sentrum må bli mer synlig, det må gis tilbud om å besøke sentrum for å spise, fylle drivstoff og hvile, og disse skiltene må komme så tidlig at bilister rekker å svinge av. Det nye krysset på Melhus må få skilter med gode argumenter for å stoppe og besøke oss. Her mener jeg vi har en god mulighet til å påvirke og gjøre en innsats for å legge til rette for økt tilstrømming av turister og reiseliv.

Nettopp reiseliv og turisme er en milliardindustri som kommune og næringsliv i Melhus må tilstrebe å tjene gode penger på. Kommunen vår er faktisk rik på kulturhistorie og fortidsminner som kan og bør foredles og eksponeres, vi har matgründerbedrifter i dalen som er helt i Norgestoppen i kvalitet og sortiment, overnattingsbedrifter, campingplasser, og vi har et stort potensial innenfor opplevelsesbasert næring.

Det er i første omgang krysset på Melhus, Hofstad og Kvål sør som skal skiltes nå. Deretter kommer skilting av krysset på Hovin. Her kommer et innspill som jeg håper kommunen kan forhandle gjennom politisk. Gamle E6 må få gode turistskilt på ny E6, slik at det er mulig å skape turisme, smånæring innen service og handel og gi turister og tilreisende gode opplevelser langs den grønne dalen med den gule elven. Samtidig letter dette veibeskrivelse og øker markedsverdien på beliggenhet til opplevelser i dalen.

Jeg har et ønske om at kommunen jobber for å få gjennom et krav om at den gamle E6 gis et navn som kan skape nysgjerrighet hos tilreisende og næringsgrunnlag for lokale gründere. Denne veien må det skiltes til både på Hovin, Kvål sør og Hofstad. Veien må ha et selgende stedseget navn, som «Den grønne omvei», «sagaveien», «gammellina», eller lignende. Inderøy har hatt stor suksess med sin Gyldne omvei. Slike avstikkere legger flott til rette for skaperlyst og næringsgrunnlag. En slik vei gjør også veibeskrivelser lettere for reiselivsaktører oppover dalen. Det er tross alt lettere å si «Sving av på Hofstad og følg «Den grønne omvei» til du ser skiltet vårt, enn å forklare «Sving av på Hofstad og følg ...vegen (med veinummer) til avkjøring ...veien» Dette er lite beskrivende for tettsteder og gir ingen grunn til å velge å kjøre gamle E6 for å oppleve den grønne dalen med den gule elven.

Saken haster, så jeg håper kommunen kan be om et skilt som er «salgbart» for å tydeliggjøre at Melhus kommune er en kulturrik kommune med reiseliv og turisme som satsningsområde oppover dalen. En slik grønn næring kan være avgjørende for liv og vekst i tettsteder mellom Klett og Støren. Jeg føler at både Nye veier og Statens vegvesen skylder Melhus kommune såpass.

Grip muligheten til å navngi gamle E6. Med ny E6 får vi nå en flott handelsrute for turisme og reiselivet gjennom dalen vår!