Nå må politiet vaksineres

Med den nye gjenåpningsplanen havner de fleste av den operative politistyrken bakerst i vaksinekøen.

Aldersgruppen fra 25 - 44 år har blitt prioritert nedover i vaksinekøen. Blant de operative mannskapene i Trøndelag er 74 prosent i denne aldersgruppen, skriver Kent Robert Lundemo. Bildet viser politi i arbeid på Melhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Kent Robert Lundemo, lokallagsleder, Politiets fellesforbund Trøndelag

Helsemyndighetene og regjeringen har laget en strategi for hvilke grupper i befolkningen som skal vaksineres til hvilken tid. Politiet har så langt ikke vært en prioritert gruppe, og vi har forholdt oss til dette. Politiets Fellesforbund (PF) har hele tiden vært enige om at helsepersonell skulle få vaksinen så raskt som mulig.

Kent Robert Lundemo  Foto: privat

 

Med den nye gjenåpningsplanen havner de fleste av den operative politistyrken bakerst i vaksinekøen. Dette er bekymringsfullt når vi nå i tillegg ser en økt smitte i vår region. Min lokallagsleder-kollega i Vest politidistrikt, Ørjan Hjortland, gikk sist uke ut i Bergensavisen og delte de samme bekymringene.Forsøkte ikke å stoppe vaksinekutt for Melhus

Melhus opplever smitteutbrudd, men kommuneoverlegen opplyser at kommunen ikke gjør noe forsøk på å hindre at kommunen får færre vaksiner.Aldersgruppen fra 25 - 44 år har blitt prioritert nedover i vaksinekøen. Blant de operative mannskapene i Trøndelag er 74 prosent i denne aldersgruppen.Vaksinering: Har sjekket pasientliste på Gaula legesenter

Innbyggere er bekymret for at alvorlig syke personer blir glemt siden det mangler fastleger på et legesenter i Melhus.

 

Det forventes at vi skal bistå helsepersonell i enkelte situasjoner, vi skal sørge for å opprettholde lov og orden ved å avslutte fester på privat eller offentlig sted, vi skal være tilstede på arrangementer. Mange av disse situasjonene medfører fare for å pådra seg smitte. Et smitteutbrudd og karantene blant våre medlemmer i distriktet vil risikere en svekket beredskapen. Da kan i verste fall hele avdelinger bli stengt ned. Dette vil føre til flere restanser, og vi kan risikere at saker blir liggende enda lengre.


Vi har mottatt flere henvendelser i fra publikum om at de er overrasket over at vi ikke har blitt prioritert i vaksinekøen. Både på Island, England, Skottland, Irland og i Spania har politiet blitt prioritert langt frem.


Det er enkelte grupper hos politiet i førstelinjen som burde vært prioritert i vaksinekøen nå, enten de jobber med pass, avhør av barn og sårbare grupper, på grensen, i patruljetjeneste eller etterforskning.

Tilbakemeldingene fra mine plasstillitsvalgte den siste uken er helt krystallklar, politiet må nå prioriteres i vaksinekøen.


Studenter og pendlere - blir de vaksinert i Melhus?

Kommuneoverlegen forklarer hva som skjer med dem som bor et annet sted.