Problemet Løvset

Det antallet hus som planlegges på Løvset er tatt ut av alle sammenhenger. Hvor er den helhetlige planen? Hvor skal barna gå på skole? Hvor skal de gå i barnehage?

Ta i bruk de områdene som allerede er klargjort for bygging og fyll opp med hus. Så sparer dere resten, skriver Margrethe Stendahl i kronikken. På bildet ser vi en maskin til jordmålinger, gammel og ny bebyggelse.  Foto: privat

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Kronikk skrevet av Margrethe Stendahl

Sist sommer fikk jeg en kronikk på trykk i Trønderbladet der jeg beskrev en del momenter vedrørende utbygginga på Løvset (Trønderbladet 31.07.2020).

Mitt hovedpoeng var at jeg savner en plan for denne storstilte utbygginga. Jeg ønsker at naturmangfoldet som ligger lett tilgjengelig bevares for framtida. Dessverre fører ikke slike myke argumenter fram.

Ikke overraskende er min kronikk ikke besvart, annet enn med en del tilbakemeldinger fra folk som synes det er bra at noen prøver å si ifra. Det er kommunens politikere som til sist skal bestemme Løvsets framtid. Det er enda ikke for sent, men det begynner å haste. Jeg har forståelse for at temaet er krevende å snakke høyt om. Like krevende skulle det være å ta beslutninger som gjelder utbygginga her oppe.

Foreldre kan selv bestemme elevflytting

Foreldreprotester i Melhus førte fram, og nå blir det valgfritt når elever skal flyttes fra Høyeggen skole.


For noen uker siden var saken om skolegrenser opp til avgjørelse. Vi forstår godt at grensene endres med tanke på å få utnyttet nye Gimse skole. Noe annet skulle bare mangle. Tallgrunnlaget som fakta i saksutredninga bygger på, fester jeg derimot ikke lit til. Det er estimerte tall for antall barn i ulike aldre i både eksisterende boligfelt, vedtatte boligfelt og planlagte boligfelt. Om kommunen tenker å bygge alle disse boligene, er det ikke plass på Høyeggen skole, og grensene må endres igjen. Eventuelt må det bygges en skole på Løvset, og den må komme før det bygges boliger.

Det er ingen logikk i å bygge massevis av hus først, og sette opp en skole i etterkant. Da er barna for store til å gå der.


Reagerer på trafikkaos ved Høyeggen skole

Trafikkskoleleder og nabo har sett flere ulykker ved skolen, og han mener det er på høy tid med trafikksikkerhetstiltak.

 

Trafikkforholdene rundt Høyeggen skole har vært omtalt i mange år, og har også i løpet av inneværende skoleår hatt oppslag i lokalavisa. Så lenge det bygges ut boliger på Løvset, hjelper det ikke å flytte et forholdvis lite antall elever til en annen skole. Jeg tror at tilveksten til Høyeggen kommer til å være større, og verken trafikkforholdene eller bygningsmassen er dimensjonert for det antall barn som må inn der.

Løvsetvegen er en fylkesvei. Det er altså fylket som har ansvar for vedlikehold og oppgraderinger av denne veien. Veien kunne vi sagt mye om, både at den er for smal, for svingete, for bratt og at den heller ikke fyller dagens krav til fylningsgrad. Alternativet til å kjøre opp fra Melhus sentrum er opp fra Kvammen. Litt nyere asfalt der, men svingete, like bratt og enda smalere.

Løvsetvegen. Vei og autovern siger ut.  Foto: privat

 

Løvsetvegen er bygget i en annen tid, og for et annet formål enn det som er bruken av den nå. Det går små ras i kantene av veien, og autovernet siger delvis ned flere steder. Det er for meg helt uforståelig at kommunen kan bygge ut et stort antall boliger med en vei som aldri ville blitt godkjent om den skulle blitt bygd i dag. Kommunen kan ikke gjemme seg bak at dette er en fylkesvei. Det er Melhus kommune som legger til rette for utbygging.Kvikkleire
er et viktig tema når kommuner skal planlegge utbygging. Selv om årsaken til raset i Gjerdrum så vidt meg bekjent ikke er klar enda, er det grunn til å tro at utbygging kan være en årsak. Området under Løvset, altså området langs Åsvegen mellom Høyeggen og Rødde, er et område preget av kvikkleire. Med betydelig bygging i overkant av et kvikkleireområde er det grunn til å tro at bevegelser i grunnen kan skje der kvikkleira ligger. Ved en utbygging er det behov for at «vann og avløp» må ivaretas i en eller annen retning. Vann renner som kjent nedover. Dette er en unødvendig risiko å ta. Utbygging på Løvset påvirker derfor mange flere enn vi som bor her oppe.

«Problemet Løvset» oppstår i gapet mellom å ta hensyn til de punkter som nevnes ovenfor og behov for økte inntekter til kommunen. Melhus kommune har lagt til rette for en voldsom utbygging av leiligheter i sentrum. Det er i hovedsak ikke barnefamilier som bor der. Melhus kommune har behov for tilflytting av familier som gir skatteinntekter til kommunen.

Vi leser i avisa at «det er mangel på tomter i nedre Melhus.» Er det virkelig det? Det finnes flere varianter av et svar på dette spørsmålet. For eksempel å bygge ut i områder der det er plass, både i barnehage og skole, der trafikkforholdene er bedre og veien i en annen standard enn hva Løvsetvegen er.

Trømyra. Bygg gjerne boliger her. Eller skal alt dette være parkeringsplass for turfolk?  Foto: privat

 

Mange felt på Løvset er utbygd, eller i hvert fall godt i gang. Det skrapes jord fra berget for å skape boliger til folket. I Rønningstrøa er et stort område tilrettelagt for videre bygging, men står fortsatt tomt. Når den vakre myra som tidligere lå her først er ødelagt og fjernet, håper jeg virkelig at de boligene som kan bygges her kommer opp. Ta i bruk de områdene som allerede er klargjort for bygging og fyll opp med hus. Så sparer dere resten.

Det antallet hus som planlegges på Løvset er tatt ut av alle sammenhenger. Hvor er den helhetlige planen? Hvor skal barna gå på skole? Hvor skal de gå i barnehage? Hvor er samlingspunktene? Hvor er fritidsklubben? Hvor er aktivitetshuset? Hvor er butikken? Hvor er kafeen? Hvor er fotballarenaen? Hvor er idrettshallen? Hvor lenge holder veien?

Å bygge ut en bydel er krevende. Jeg venter spent på fortsettelsen. Her må dere politikere komme på banen. Hva mener dere, hva står dere for? Hvem av dere evner å se helheten?