Hårete mål i Melhus

Det gir håp når så sterke krefter vil ta strupetak på ledigheten.
Meninger

Melhus skal bli kvitt arbeidsledigheten. Det har NAV Melhus, næringsforeninga og banken bestemt seg for, og de har inngått en samarbeidsavtale om å bli kvitt ledigheten.