Kjære bonde

Bondeopprøret har gjort inntrykk på oss alle. Mange sterke historier og voksende frustrasjon har kommet til overflaten.

Nå ønsker vi oss at bondelagene setter seg bak forhandlingsbordet i jordbruksoppgjøret, skriver Guro Angell Gimse i innlegget. Her er hun hjemme på gården sin i Melhus.  Foto: Jørn Arntzen

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

En hilsen fra Høyres landbruksnettverk ved Guro Angell Gimse – stortingsrepresentant og Høyres landbrukspolitiske talsperson


Bondeopprøret har gjort inntrykk på oss alle. Mange sterke historier og voksende frustrasjon har kommet til overflaten. Vi forstår frustrasjonen og jobber aktivt for å løfte fremme bonden i alle fora vi befinner oss.  I helga har Høyre vedtatt et solid landbrukskapittel i vårt program som har flere punkter som styrker beredskapen og landbruk over hele landet.


Kjører 100 mil med traktor i protest

- Skal vi utvikle eller avvikle

Bøndene at jordbruksforhandlingene handler om kommende generasjoner.

 

Dersom et gårdsbruk har potensialet og bonden ønsker å bli litt større, skal det være mulighet for det. Vi vil være en garantist for de som har satset. Samtidig vil vi sørge for at tilskuddene fra staten er tilpasset areal og gårdsbruk som har mer karrige kår. Små- og mellomstore bruk har også livets rett.


Høyre tar på alvor det samfunnsoppdraget som bøndene står bak, både at de skal produsere mat, ta vare på kulturlandskapet og være en ryggrad i lokalsamfunnet. Vi styrker landbruket over hele landet, holder vår hånd over odelsloven, vil legge til rette for bedre matmerking og vil fortsette det viktig arbeidet med jordvern og nydyrking.


 

Nå ønsker vi oss at bondelagene setter seg bak forhandlingsbordet i jordbruksoppgjøret. Dette kunne vi dessverre ikke vedta på Høyres landsmøte. Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag er de som må ta dette initiativet. Verdifulle muligheter til økte inntekter går ellers til spille for den norske bonden. Det lønner seg alltid å forhandle.


(Høyres landbruksnettverket består av 18 stortingsrepresentanter fra Høyre fra alle landets fylker)


Nå leter kommunen etter erstatteren hennes

Kommunen leter etter erstatteren til Kari Sunnset.