Kommentar

Måsen et skadedyr?

Skadedyrskremmer mot skremmende og skrålende måser.

Levekårene er blitt skrale ute ved kysten, mye takket være oss mennesker og våre aktiviteter.

Meninger

Det er plagsomt med måsene når eggene klekkes og ungene går ved inngangen til rådhuset, forteller bygge- og eiendomssjef Morten Børseth i Melhus kommune. Folk blir angrepet av sinte måser, og skadedyrsbekjempelsesfirmaet Rentokil foreslår å bruke høyfrekvent lyd.


Høyfrekvent lyd kan bli brukt mot måsene i Melhus sentrum

Måsene gjennomskuet de svarte dragene, og nå jakter Melhus kommune på et nytt middel for å unngå at måsene angriper folk.

 

For selv om måser er fredet og noen til og med utrydningstruet, er de ikke fredelige. Og i kampen for tilværelsen har de slått seg ned ute på bygda. Levekårene er blitt skrale ute ved kysten, mye takket være oss mennesker og våre aktiviteter.

Nå skal måsene prøve å berge sine små gjennom en ny sesong på asfalten i Melhus sentrum. Noen vil oppleve et møte med en rasende måsemor, som har landet på at angrep er det beste forsvar, og stuper skrikende ned på andre tofotinger – og vettskremte menneskebarn er ikke noe unntak.

Nå vil Melhus kommune ha møte med et skadedyrfirma. Noe må gjøres – eller må det det? Dyrevernere framholder gang på gang at tiltak for å hindre måsen i å bygge reir er ulovlige tiltak. De skal få hekke i fred, selv om vi snakker om banktaket eller ved inngangen til rådhuset.

Men måsene lar seg ikke skremme så lett. De bygger til og med reir ved skremmedragerne kommunen har montert ved rådhuset.

Nå har Melhus kommune også et annet problem på gateplanet. Stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen fra Gauldal politidistrikt orienterte kommunestyret tirsdag kveld.

– Vi jager ungdom, sa hun. – Hvor skal de være om vi ikke tåler at de høres etter klokka 22, spurte stasjonssjefen.

Til ettertanke. Et sentrum som er rent og pent på dagtid og stille om kveldene også. Det vil mange ha, særlig de som bor der og er avhengig av søvn og hvile som alle andre.

Noen blir forresten plaget også av høyfrekvent lyd, selv om det er av den typen mennesker normalt ikke oppfatter. Bloggeren Anne Holter-Hovind var så «heldig» å høre lyden som skulle holde rådyra borte fra hagen, og ble skikkelig uvel, forteller hun på Moseplassen.no.