Veien videre for E6 sørover fra Kvål

Forlengelse av vestalternativet med bru over Gaulfossen må straks avvises!

Min mening er at det må utredes et østalternativ til de som foreligger, skriver Ingvar Ree i innlegget.  Foto: Kvass

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Ingvar Ree

Melhus formannskap skal i møte 1. juni bestemme hva som skal skje med videreføring av E6.


50-75 eiendommer er direkte berørt av ny E6

Eiendommer for 23 millioner kroner er innløst til kanskje ingen nytte, og temperaturen rundt ny E6-linje er stor.

 

Min mening er at det må utredes et østalternativ til de som foreligger. Det bør være mulig å unngå kryssing av Gaula med lange bruer ved Kvål og Røskaft ved å anlegge tunneler med dagsoner øst for tettsteder og problemområder oppover dalen.

Ingvar Ree.  Foto: Arkivfoto

 

Økonomisk må dette være akseptabelt, all den stund enn sparer utgifter til omfattende bruer over Gaula, omlegging av jernbanen sør for Røskaft, kostnader ved å sprenge tunnel mellom Losen og Evjen samt bygge midlertidige bruer over elva i anleggsperioden.

Forlengelse av vestalternativet med bru over Gaulfossen må straks avvises!


E6 Hovin: - Vi har vurdert flere alternativer

Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier forteller hvorfor E6-brua er tegnet inn over Gaulfossen og ikke et annet sted.