- Utelukkende ulemper og negative konsekvenser for Horg bygdatun

Styret i Horg bygdatun og museumslag har levert sin uttalelse til Nye Veiers forslag til trasévalg på strekningen E6 Gyllan-Kvål.

familiedag horg bygdatun sagauka  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Styret i Horg bygdatun og museumslag har levert sin uttalelse til Nye Veiers forslag til trasévalg på strekningen E6 Gyllan-Kvål.