Nå er det nok!

Det er selvsagt fint med gode ord og applaus, slik som har tilfalt både lærere og sykepleiere under pandemien. Men applaus betaler ikke regninger!

- Dette er særs aktuelt nå når lønnsforhandlingene går inn i sluttfasen, og tall fra samordna opptak viser en sterk nedgang i søknaden til lærerutdanning, sier lokallagsleder Gunhild Høvik om resolusjonen fra Utdanningsforbundet Melhus.  Foto: privat

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Utdanningsforbundet Melhus, resolusjon vedtatt av årsmøtet 28. april

Tall fra samordna opptak viser en stor nedgang i antall søkere til lærerutdanninga. Dette bekymrer oss, og det bør i høyeste grad bekymre både KS og politikere også. Hva er grunnen til at læreryrket ikke er attraktivt nok for unge mennesker? Lønn er nok en medvirkende årsak. Dagens lærerlønninger står ikke i samsvar med ansvar og utdannelse. Regjeringen og KS må ha en plan for å løse rekrutteringsutfordringen!

Vi har lagt bak oss et år hvor vi har hørt mye om dugnad, innsats og applaus. Lærere i skole og barnehage har stått på for å sikre et godt opplæringstilbud til barnehagebarn og skoleelever, samtidig som de har prøvd å ivareta smittevernet så godt det lar seg gjøre i hverdagen. Det vi stusser over er at når det kommer til lønnsoppgjør da stilner både applausen og viljen til å se på fakta.

NTB viser til lønnsstatistikk fra SSB fra 2015 til 2020 for lærere, sykepleiere og utvalgte yrkesgrupper innen industrien og finansnæringen. Statistikken sammenholdes med den årlige prisveksten. Dette gir oss et bilde av hvordan kjøpekraften i de ulike gruppene har endret seg.

Lærere og lektorer har kommet dårligst ut av de siste fem lønnsoppgjørene. Både i 2020, 2018 og 2016 fikk begge gruppene en reallønnsnedgang, der den prosentvise lønnsøkningen var mindre enn prisveksten. Ansatte i finansnæringen fikk derimot mer i lønningsposen i samtlige år bortsett fra 2016.


- Russen skal høres i år

Melhusrussen får ha russecamp ved laksevaldet til Jorid Jagtøyen.

 

Disse tallene har vi i Utdanningsforbundet hatt i lengre tid, men har møtt en arbeidsgiver som ikke har vært villig til å forholde seg til fakta.

Tallene blir en del av bakteppet nå når forhandlingene mellom UNIO og KS er i gang.

Det er selvsagt fint med gode ord og applaus, slik som har tilfalt både lærere og sykepleiere under pandemien. Men arbeidsgiver må forstå at denne anerkjennelsen også må vises på lønnsslippen. Dette mellomoppgjøret må sikre klar kjøpekraftforbedring, og resultatet i offentlig sektor må bli bedre enn frontfagsramma.


Brukte 299 millioner kroner i fjor

Melhus kommune fikk rekordartet overskudd i fjor med 58 millioner kroner, og har også høyt investeringsnivå.

 

 Ja, vi har vært med på en dugnad, men nå er den over. Vi forventer at 2021 skal bli det året der lærerne starter opphentingen av tapt lønn, hvis ikke er vi redde for at flukten fra yrket skal øke, og at rekrutteringen blir enda mindre enn i dag.

Applaus betaler ikke regninger!


10.trinn fikk gladmelding om karantene

Hele 10. trinn ved Gimse ungdomsskole ble satt i ventekarantene.