Et pulserende og levende Melhus sentrum

... hvor det skal være både trygt og godt å oppholde seg og bo i for alle.

Går det ikke an at vi kommer til enighet om hvordan vi skal gjøre plass for alle, og at vi for alltid tilintetgjør myten om at Melhus sentrum er som et stort aldershjem med rullatorer og eldre folk som ikke liker ungdom og som skal ha det stille etter kl. 20? spør Anne Grethe Tevik. Arkivfoto  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Anne Grethe Tevik

Viser til artikkel i Trønderbladet 20.04. med overskrift «Politiet: Vi jager ungdom. Stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen mener det må godtas at ungdom sees og høres». - Og jeg er så enig!


Politiet: - Vi jager ungdom

Stasjonssjef i Gauldal politistasjonsdistrikt mener det må godtas at ungdom sees og høres.

 

Som en fornøyd, godt voksen beboer midt i Melhus sentrum og som nattevandrer i regi av Melhus Røde Kors har jeg lyst til å si litt om det å bo og oppholde seg i sentrum på kveldstid, spesielt på sommeren og spesielt på varme kvelder, som vi dessverre har altfor få av i Trøndelag!

Først til oss som bor her; Hvorfor velger vi å flytte til sentrum? Det at vi bor her, betyr det at vi skal bestemme hvem som kan oppholde seg i sentrum? Betyr det at ungdommene som befinner seg i sentrum på kveldstid er våre gjester og dermed skal oppføre seg slik vi vil - nemlig verken sees eller høres? Er ikke sentrum i Melhus for alle?

Jeg skjønner at de som bor her, og som på fine, varme kvelder, ønsker å kose seg på terrassen med god mat og drikke, synes det er forstyrrende med alle de motoriserte kjøretøyene på to og fire hjul som ruser og freser forbi, midt i idyllen. Jeg kan godt innrømme at jeg også blir smått irritert inni meg hvis jeg ønsker å legge meg rimelig tidlig en kveld og ikke får sove på grunn av alle disse lydene utenfor soveromsvinduet mitt.  Men det er selvvalgt, for jeg har selv valgt å bosette meg i sentrum!


Setter inn videoovervåkning på Melhus Skysstasjon

Hærverk og forsøpling skaper problemer for kollektivreisende.

 

Men går det ikke an at vi kommer til enighet om hvordan vi skal gjøre plass for alle, og at vi for alltid tilintetgjør myten om at Melhus sentrum er som et stort aldershjem med rullatorer og eldre folk som ikke liker ungdom og som skal ha det stille etter kl. 2000. For slik vil vi vel hvertfall ikke ha det, vil vi vel?

Mitt ønske er at det i løpet av våren, midlertidig til ny skatepark er på plass, vil bli mulig å montere opp igjen skateparken som måtte rives i forbindelse med bygging av parkeringshall, slik at ungdommene skal slippe å reise ut av bygda for å kunne skate, for det vet jeg er et stort ønske fra mange. Får vi den sentralt plassert viser vi overfor ungdommen at vi ønsker at de skal sees og høres og at vi ikke ønsker at de skal dra til gapahuker der vi ikke kan se dem.


 

Så til dere ungdommer som jeg har hatt gleden av å møte på mine kveldsvandringer rundt omkring; fra min side er dere hjertelig velkommen til å ferdes i sentrum, men ta litt hensyn! Dere trenger ikke kjøre i tunnelen under Energiparken i full fart, dere trenger ikke å oppholde dere i sentrum til langt på natt og vær snill og høflig med hverandre slik at alle føler seg trygg når de ferdes i sentrum på kveldstid. I tillegg vil jeg utrykke min bekymring i forhold til enkelte av dere som kjører uten hjelm, med lite klær og som ruser på ett hjul oppover Potten, noen ganger både tre og fire i bredden. Jeg er redd for dere! Husk at dersom det skjer en ulykke er det dere som er den utsatte part i forhold til skade. Vi har ingen ungdommer å miste i Melhus!

Jeg håper virkelig at vi kan være enige om at vi skal respektere og tolerere hverandre, spesielt i de korte sommermånedene vi har, at vi tar hensyn til hverandre og at alle skal føle seg velkommen til å ferdes og oppholde seg i Melhus sentrum!