Vil fiskedøden i Lundesokna fortsette også i fremtiden?

Lundesokna var en av Norges beste ørretelver. Nå er det rett og slett katastrofe.

Nå har Trønderenergi muligheter til å vise at man ikke bare tenker inntekter, men ønsker også å få tilbake fisken i denne tidligere flotte elva, mener Svein Otto Nilsen.  Foto: privat

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting, samt hytteeier på Lundamo

Lundesokna har de siste årene vært nesten tørrlagt, og elva er som en liten bekk i et ørkenlandskap. Fisken er totalt forsvunnet i vassdraget.
Samsjøen har i tider så lite vann at båter ligger langt oppe på land, og innsjøen har fått uvanlig lang strand. Det er også lite vann i Håen.

Lundesokna har vært en av Norges beste ørretelver på 1960-tallet. I dag er det rett og slett katastrofe. Fisken er totalt forsvunnet i vassdraget.

Hva kommer til å skje i sommer  og kommende år.

Folk har spurt om TrønderEnergi driver en kynisk nedtapping for å tjene mest mulig penger. Elva renner i Melhus, mens Samsjøen er både i Melhus og Midtre Gauldal.

Lundesokna har de siste årene vært nesten tørrlagt, og elva er som en liten bekk i et ørkenlandskap, skriver Svein Otto Nilsen.  Foto: Svein Otto NilsenRundt Samsjøen og Håen ligger det mange hytter.

TrønderEnergi påpeker ofte at den lave vannstanden er godkjent av NVE og skylder ofte på vedlikeholdsarbeid. Samtidig skyldes det ofte om lite nedbør.


Fikk korona-utsettelse for Lundesokna

Melhus formannskap skal på befaring for å høre nærmere om utsetting av yngel og om minstevannføring.

 

Det er rart at det alltid var vann i hele Lundesokna i gamle dager.

Nå er revisjon av konsesjonsvilkår Lundesokna og Holta under behandling.

Dette gjør at man igjen kan få en skikkelig diskusjon om muligheten for at Lundesokna kan bli en god fiskeelv i fremtiden.

NVE besluttet den 9. desember 2016 at konsesjonsvilkårene for reguleringer og overføringer i Lundesokna og Holta skal revideres og høringsfristen var 15. mai 2020. Jeg leverte selv inn et høringsinnspill på fiskemuligheten i Lundesokna, men vet ikke om hva resultatet på dette ble.


Må utbedre bru på Lundamo i all hast

Øvre Møllefoss bru er i dårlig forfatning, og trenger millionreparasjon.

 

Er det bestemt noe etter at revideringen av konsesjonsvilkårene var ute på høring? Det er snart ett år siden høringsfristen. TrønderEnergi må nå vise litt ansvar slik de tidligere har lovet.
Nå har Trønderenergi muligheter til å vise at man ikke bare tenker inntekter, men ønsker også å få tilbake fisken i denne tidligere flotte elva.